Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Investigació en Economia de la Cultura i Turisme (ECONCULT) Logo del portal

Jordi Sanjuán presenta la teua tesi 'Cultural and Creative Industries and the Well-Being of Regions'

  • 24 d’octubre de 2023
Image de la noticia

Jordi Sanjuán, membre de la Unitat d’Investigació Econcult, obté la qualificació d'excel·lent per la tesi presentada.

La tesi doctoral defensada a la Facultat de Ciències socials en la Universitat de València per Jordi Sanjuán, recolzada en les perspectives sobre l'impacte de les indústries culturals i creatives en el benestar regional, ha rebut la màxima qualificació. 

El tribunal va estar compost pel catedràtic Francesco Capone (UniFI) com a president de la taula i per les catedràtiques Montserrat Pareja (UB) i Blanca de Miguel (UPV).

El citat treball posa la mirada en la necessitat de reconvertir les economies regionals cap a nous models centrats en el benestar i en com afrontar els reptes de les societats post-industrials i de la transició ecològica. En aquest escenari, sorgeixen les Indústries Culturals i Creatives (ICC), ya que aquestes han despertat un creixent interés a eixe respecte, i han estat assenyalades com a un potencial vector de generació de benestar. Però, en aquest punt sorgeix la poca evidència quantitativa i generalitzada dels seus impactes causals en diverses dimensions del benestar. 

L’estudi presentat una solució davant aquest paradigma, per tant, es porta a terme una anàlisi per a 209 regions europees fent ús de dades d’ocupació en ICC de l’Enquesta de Població Activa europea (Labour Force Survey) com a variable explicativa d’interés, i d’un panell d’indicadors de benestar procedents de la versió regional de l’Índex per a una Vida Millor (Better Life Index) de l’OCDE com a variables dependents, tenint com a base els models causals en cadascuna de les dimensions, s’estimen els efectes de les ICC utilitzant “boscos causals”.

Els resultats que donen aquesta tesi evidencien efectes mitjans positius per a totes les dimensions, però amb importants diferències entre regions. En algunes dimensions, a més, s’observen discrepàncies en funció de la definició d’ICC utilitzada o de l’horitzó temporal considerat. Amb tot, els resultats suggereixen que les ICC són capaces de millorar la qualitat de vida i el benestar regional tant objectiu com subjectiu, tot i que amb efectes molt heterogenis entre regions i sensibles a diferents definicions de les ICC.

Jordi Sanjuán és membre de la Unitat d’Investigació Econcult des del 2019 i ha participat en nombrosos projectes de la unitat d’investigació. A més, és Economista i Màster en Política Econòmica i Economia Pública, amb premis extraordinaris en ambdós graus i te un Certificat Professional en Ciència de Dades de la Universitat Harvard.. Amb anterioritat a Econcult, ha desenvolupat dos ajuts de recerca al departament d'Economia Aplicada, així com pràctiques professionals en la Direcció General de Fons i finançament europeus de la Generalitat Valenciana.