University of Valencia logo Logo Chair of Transformation of the Economic Model. Circular Economy in the Water Sector Logo del portal

La Càtedra de Transformació del Model Econòmic participa en el XXXVI Congrés Internacional ASEPELT

  • Web and Marketing Unit
  • November 28th, 2023
Foto de grup
Membres de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic: Economia Circular en el Sector de l'Aigua GVA-UV

La Càtedra de Transformació del Model Econòmic GVA-UV presenta els resultats de les seues investigacions en economia circular en el XXXVI Congrés Internacional ASEPELT de Portugal.

Els investigadors de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic: Economia Circular en el Sector de l'Aigua de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València (GVA-UV), dirigida per Francesc Hernández, han presentat els seus recents avanços sobre economia circular en el XXXVI Congrés Internacional ASEPELT que s'ha celebrat en Évora, Portugal, entre 5 i el 7 de juliol de 2023.

La investigadora-doctora de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic GVA-UV, Águeda Bellver, ha presentat la comunicació ‘Aiguamolls artificials i economia circular: un enfocament basat en la gestió de la qualitat de l'aigua’ en el qual es considera als aiguamolls artificials com la nova tecnologia de tractament terciari en àrees urbanes pequeñas que necessiten millorar la qualitat de la seua aigua tractada per a potenciar la reutilització. Segons l'autora, això permet revaloritzar l'efluent i garantir la satisfacció de la demanda d'aigua i la conservació dels ecosistemes, tal com es recull en els ODS.

Bellver també és la investigadora principal de la comunicació ‘Noves tendències en la digestió anaeròbia: influència del biometà sobre l'economia circular’, un treball centrat en la identificació dels beneficis de produir biometà amb l'objectiu de remarcar la necessitat d'actualitzar les tecnologies encarregades de la digestió anaeròbia. En este sentit, segons la investigadora principal, la identificació dels impactes positius i negatius del biogàs i del biometà des d'un enfocament multidisciplinari permet reforçar la necessitat d'implementar l'economia circular potenciant l'ús de tecnologies més eficients, així com la importància de la producció d'energia a partir dels residus.

La investigadora-doctora de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic GVA-UV, Lledó Castellet, ha exposat la comunicació titulada ‘Disseny d'una tarifa per a l'aigua regenerada per al sector industrial’ en la qual es proposa una tarifa que combina la recuperació de costos, un incentiu a l'ús de l'aigua regenerada i altres aspectes rellevants que garanteixen l'èxit dels projectes de reutilització d'aigua. Esta investigació ofereix resultats valuosos que seran útils per a establir futures estratègies destinades a fomentar l'ús d'aigua regenerada en entorns industrials.

Castellet també ha presentat l'estudi ‘Reduint costos i promovent l'economia circular: un enfocament sostenible per al tractament d'aigües residuals en la indústria tèxtil’ basat en el projecte europeu TRUST sobre recuperació d'aigua en processos industrials. L'objectiu d'este treball és demostrar la viabilitat econòmica dels processos de tractament d'aigües residuals de la indústria tèxtil, promovent la reutilització de l'aigua i altres subproductes que podrien recuperar-se en el procés.

L'investigador – doctor de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic GVA-UV, Vicent Hernández, és l'investigador principal de la comunicació ‘Costos de la no acció en la prevenció d'incendis forestals: un enfocament econòmic ambiental’; un treball que ofereix els resultats de l'estudi analític i econòmic relacionat amb els costos de la inacció en matèria d'incendis forestals i un marc metodològic per a calcular estos costos de la no acció considerant variables econòmiques i ambientals amb la finalitat de justificar les possibles mesures de mitigació i els seus costos.