University of Valencia logo Logo Chair for Economy for the Common Good Logo del portal

Publicació d’un article científic sobre l’EBC a la Revista de Economia Mundial

  • April 14th, 2020

L’equip d’investigadors de la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la Universitat de València publica un article sobre la Economia del Bé Comú en la revista científica internacional Revista de Economia Mundial (REM)

L’article científic, “La Economía del Bien Común como modelo transformador. Análisis comparativo por países en Europa”, realitza un estudi comparatiu per països sobre la seua implantació a Europa. Sobre una mostra de 206 empreses, s'analitza la gestió sostenible de les empreses del bé comú sobre els cinc grups d'interès que es reflecteixen en la Matriu del Bé Comú (proveïdors, finançadors, empleats, clients i entorn social) a través de les puntuacions obtingudes i dels impactes econòmics, socials i ambientals generats.

Aquest estudi es tracta del primer treball empíric que es realitza sobre la implementació del model de l'EBC en el camp empresarial.

L'article de pot llegir complet i de forma gratuïta