GRAU ADE: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

  • Assignatura:Matemàtiques II
  • Codi:35817
Crèdits 6
Caràcter Formació bàsica