GRAU ADE: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

  • Assignatura:Operacions i mercats de renda variable
Crèdits 4,5
Caràcter Optatiu