Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Targeta sanitària preferent

L’objectiu d’aquest acord és millorar l’atenció i l’accessibilitat de les persones autistes, i també dels seus acompanyants, mitjançant la personalització de l’atenció.

Es tracta d’un distintiu AA que se situarà a la part superior dreta de la targeta sanitària individual i facilitarà l’acompanyament al cuidador o la cuidadora principal, donarà al o a la pacient un tracte personalitzat i coordinarà les cites per a acurtar, tant com es puga, la seua permanència als centres sanitaris a fi d’evitar la desorientació i l’ansietat que pateixen aquestes persones quan es troben en un lloc que no els resulta familiar. 

Quins són els avantatges de la targeta sanitària preferent?

 

Totes les persones que tinguen aquesta targeta seran ateses de forma prioritària als centres de salut, centres d’especialitats, consultes externes, urgències i hospitals, minimitzant el temps d’espera i respectant l’hora que han sigut citats, de manera que estiguen en aquests centres sanitaris el menor temps possible.

Un altre dels avantatges és que la persona podrà ser acompanyada sempre dels cuidadors o cuidadores en les visites i proves que haja de realitzar (sempre que la situació clínica ho permeta).

Proporcionar les cites (consulta, proves…) de forma coordinada és un altre dels objectius que, com hem indicat abans, ajudarà a reduir, en la mesura que siga possible, les visites i l’estada del o la pacient i/o el cuidador la cuidadora als centres sanitaris.

Prioritza l’atenció en consultes externes i centres d’atenció primària, procurant en la mesura del possible minimitzar els temps d’espera entre l’arribada al centre sanitari i el moment de la visita, en relació amb l’hora prèviament concertada.

Com i on es pot obtenir aquesta targeta preferent?

 

La targeta SIP d’accessibilitat preferent es pot sol·licitar al centre de salut a què pertany el o la pacient i als punts on es tramiten les targetes SIP.

El distintiu d’acompanyament, accessibilitat i suport (AA) s’inclou en la targeta SIP, per això cal substituir l’actual targeta SIP del o la pacient per una de nova. Per a obtenir aquest distintiu s’ha d’aportar un document, expedit pel metge o la metgessa de capçalera, el pediatre o la pediatra o l’especialista que tracta el o la pacient, en què es faça constar que a aquest/a se li ha de proporcionar una targeta SIP nova amb aquest distintiu.

Punts d’informació sobre la targeta preferent

 

Són diversos els punts on podem obtenir informació sobre aquesta targeta:

  • Al taulell de cita prèvia del Centre de Salut de referència de la persona, preguntant al personal d’administració.
  • Als Serveis d’Atenció́ i Informació́ al Pacient (SAIP) situats al centre de salut, centre d’especialitats o a l’hospital que tinga assignat.
  • Telefonant a informació sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.