Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Preguntes més freqüents

Què és un Centre d´Atenció Primerenca?

 

Un Centre d´Atenció Primerenca és un recurs públic de gestió privada (sempre a través d´entitats sense ànim de lucre) que treballa amb xiquets amb dificultats i les seues famílies.

Hi ha més Centres d´Atenció Primerenca a València?

 

Si. Hi ha una xarxa de Centres a València i a la Comunitat Valenciana. En la nostra pàgina, en documentació i recursos>recursos propios> podràs consultar un llistat amb els centres i números de telèfons.

Cal pagar en un Centre d´Atenció Primerenca?

 

Els Centres d´Atenció Primerenca (CATs) depenen de Conselleria i d´una entitat sense ànim de lucre (associacions, patronats, fundacions, universitats, mancomunitats, ayuntamientos...) i son gratuïts per a totes les famílies.

Quin horari té el CUDAP?

 

L´horari d´intervenció amb xiquets i famílies és prioritàriament pels matins (de 9:00 a 14:30), també es treballa una vesprada a la setmana (dimarts de 15.30 a 18.30) .

Què he de fer per a sol·licitar plaça?

 

Per a solicitar plaça en nostre Centre o en qualsevol altre te que comentar-ho en el pediatra del seu fill/a que valorarà la necessitat i realisarà els tramits oportuns.

Més informació

En què consistix el tractament en un Centre d´Atenció Primerenca?

 

En general la primera cosa que es fa és una avaluació del xiquet i de la seua família pera veure les dificultats i els punts forts. A partir d´ací es consensua com serà la intervenció.