General FoundationUniversity of ValenciaUniversity Centre for Diagnosis and Primary Care (CUDAP) Logo del portal

Preguntes més freqüents

Què és un Centre d'Atenció Primerenca?

 

Un Centre d'Atenció Primerenca és un recurs públic de gestió privada (sempre a través d'entitats sense ànim de lucre) que treballa amb xiquets i xiquetes amb dificultats i les seues famílies.

Hi ha més Centres d'Atenció Primerenca a València?

 

Sí. Hi ha una xarxa de Centres a València i a la Comunitat Valenciana. En la nostra pàgina, en Documentació i recursos>Documents propis> podràs consultar un llistat amb els centres i números de telèfon.

Cal pagar en un Centre d'Atenció Primerenca?

 

Els Centres d'Atenció Primerenca (CATs) depenen de Conselleria i d'una entitat sense ànim de lucre (associacions, patronats, fundacions, universitats, mancomunitats, ajuntaments...) i són gratuïts per a totes les famílies.

Quin horari té el CUDAP?

 

L'horari d'intervenció amb xiquets, xiquetes i famílies és de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00.

Què he de fer per a sol·licitar plaça?

 

Per a sol·licitar plaça en el nostre Centre o en qualsevol altre te que comentar-ho al pediatre del seu fill/a que valorarà la necessitat i realitzarà els tràmits oportuns.

Més informació

En què consisteix el tractament en un Centre d'Atenció Primerenca?

 

En general la primera cosa que es fa és una avaluació del xiquet o xiqueta i de la seua família per a veure les dificultats i els punts forts. A partir d'ací es consensua com serà la intervenció.