General FoundationUniversity of ValenciaUniversity Centre for Diagnosis and Primary Care (CUDAP) Logo del portal

Sistema de detecció

Sistema de Detecció Precoç de Trastorns del Desenvolupament. Versió 0.9 (en probes)

 

El desenrotllament de la majoria dels xiquets seguixen unes pautes molt paregudes, de manera que podem conéixer quina és la situació del desenrotllament d´un xiquet comparant-ho amb les fites que cada niño/a ha d´adquirir en cada franja d´edat.

El principal objectiu d´este Sistema de detecció precoç és detectar qualsevol problema que puga sorgir en el desenrotllament d´un xiquet per a tractar-ho com més prompte millor.

Quins passos he de seguir?

  1. Accedisca al Sistema de Detecció
  2. Òmpliga les dades que se li demanen (Data naixement del seu fill i Codi postal)
  3. Polse sobre la franja d´edat que correspon (3meses, 6meses, 9meses,...) Exemple: si el seu fill té 15 mesos, ha d´omplir el de 12 mesos, si el seu fill té 11 mesos ha d´omplir el de 9 mesos.
  4. Conteste al qüestionari i polse finalitzar
  5. Imprimisca l´informe i òmpliga les dades a mà que se li demanen.
  6. Porte l´informe perquè ho confirmen.

Accedir al sistema de detecció

Articles relacionats amb el SDPTD:

 

Nota: El qüestionari disposa de vídeos, per a poder veure, és necessari el reproductor flaix d´Atovó, probablement ja ho tinga instal·lat en el seu equip. En cas contrari, pot descarregar-ho en Adobe Flash Player.