Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Diploma d'Especialització en Tècniques d'Emblanquiment Dental

Dades Generals

Curs Academic 2024-2025
Tipus de cursTítol Propi
Tipus formació/Modalitat En línia
Idioma d'imparticióCastellà
Edició18ª ed.
Nombre de crèdits30 Crèdits ECTS
Preu matrícula800.-€ (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.) (Import preu públic) *La taxa d'expedició del Títol i Certificat no està inclosa.
Requisits d'accés
 • Persones llicenciades i graduades en Odontologia.
 • Metges especialistes en Odontologia.
 • L'estudiantat d'Odontologia amb menys del 10% de crèdits pendents de finalitzar el grau, amb la condició d'obtindre el títol en el mateix any acadèmic.
 • Procés de Selecció: Per ordre de preinscripció.
Nombre de placesMínim de 5 i màxim de 25 estudiants.

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 16/01/2025
Data fi 29/07/2025
Horari

Online, en horari de lliure elecció per part de l'alumne.

Lloc d'impartició
 • A través de l'Aula Virtual de la Universitat de València.

Programa

Mòdul 1. Etiologia i patogènia de les discoloraciones dentals.

 1. Tema 1.1.- El color de la dent.
 2. Tema 1.2.- Discoloracions produïdes per la placa dental.
 3. Tema 1.3.- Discoloracions que afecten l'esmalt exclusivament.
 4. Tema 1.4.- Discoloracions que només afecten la dentina.
 5. Tema 1.5.- Discoloracions que afecten conjuntament l'esmalt i a la dentina.
 6. Tema 1.6.- Mecanismes de producció de les discoloracions.

Mòdul 2. Procediments diagnòstics

 1. Tema 2.1.- Història clínica.
 2. Tema 2.2.- Diagnòstic del color dental.
 3. Tema 2.3.- Models de treball, registres fotogràfics, documentació complementària.
 4. Tema 2.4.- Indicacions i contraindicacions de l'emblanquiment dental.

Mòdul 3. Tractament de les discoloraciones dentals.

 1. Tema 3.1.- Classificació de les tècniques d'emblanquiment dental. Nomenclatura.
 2. Tema 3.2.- Agents blanquejadors i el seu mecanisme d'acció.
 3. Tema 3.3.- Mecanismes d'activació.
 4. Tema 3.4.- Emblanquiment enzimàtic.
 5. Tema 3.5.- Productes blanquejadors: característiques, components i varietats.
 6. Tema 3.6.- Protecció tissular
 7. Tema 3.7.- Emblanquiment vital.
 8. Tema 3.8.- Emblanquiment no vital i emblanquiment mixt.
 9. Tema 3.9.- Altres tècniques blanquejadores.
 10. Tema 3.10.- Emblanquiment dental i Odontologia Conservadora.
 11. Tema 3.11.- Terapèutica de les discoloraciones mitjançant emblanquiment associat a carillas i tractaments protéticos.

Mòdul 4. Efectes secundaris dels emblanquiment dentals i la seua prevenció.

 1. Tema 4.1.- Efectes sobre la mucosa oral i sobre la geniva.
 2. Tema 4.2.- Efectes dels tractaments blanquejadors sobre els teixits mineralizados de la dent.
 3. Tema 4.3.- Hipersensibilitat dental.

Mòdul 5. Pronòstic i manteniment

 1. Tema 5.1.- Pronòstic de l'emblanquiment dental.
 2. Tema 5.2.- El Protocol TCR.
 3. Tema S.3.- Normativa legal per al maneig dels agents blanquejadors en el seu ús clínic.

Mòdul 6. Discusió i resolució de casos clínics.

Organitzador

OrganitzaDepartament de Formació. Fundació Lluís Alcanyís. Departament d'Estomatologia. Universitat de València.
Telèfon

96 339 50 37 (Whatsapp: 648 48 44 22)

Organitzadors UV
 • Forner Navarro, Leopoldo
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Coordinador/a de Mobilitat
Ver ficha
 • Melo Almiñana, Maria Pilar
 • PDI-Ajudant Doctor/A
Ver ficha

Professorat

Professorat UV
 • Amengual Lorenzo, Jose
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Forner Navarro, Leopoldo
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Coordinador/a de Mobilitat
Ver ficha
 • Llambes Arenas, Gonzalo
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Llena Puy, M Carmen
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha
 • Lozano Alcañiz, Adrian Jeronimo
 • PDI-Ajudant Doctor/A
Ver ficha
 • Melo Almiñana, Maria Pilar
 • PDI-Ajudant Doctor/A
Ver ficha
Professorat extern UV

PULGAR ENCINAS, ROSA
Professora Titular d'Universitat. Universidad de Granada.

RIUTORD SBERT, PERE
Professor Associat d'Universitat. Universitat de les Illes Balears.

Objectius i metodologia

El diploma en tècniques d'emblanquiment dental té per objecte proporcionar les eines necessàries per a realitzar aquest tipus de procediments terapèutics en la clínica per part del dentista general, facilitant la informació necessària per a manejar adequadament els productes, procediments i tècniques disponibles, permetent d'aquesta manera realitzar tractaments segurs i efectius específics per al desenvolupament de tractaments blanquejadors dentals:

Objectius:

 • Reconéixer l'etiologia de les coloracions patològiques del color dental.
 • Identificar i descriure l'els procediments de diagnòstic del color dental: subjectius i objectius.
 • Establir indicacions i contraindicacions d'un tractament blanquejador dental.
 • Plantejar el tractament d'una discoloración dental en dents vives i en aquells que han sigut prèviament tractats endodónticament.
 • Informar les persones usuàries d'aquests tractaments sobre les mesures que han de seguir mentre dure la terapèutica i per al manteniment dels resultats.
 • Descriure els efectes secundaris de l'emblanquiment dental i proposar mesures preventives.
 • Descriure les implicacions de la terapèutica blanquejadora amb altres tractaments odontològics.

Metodologia:

La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'Aula Virtual, on l'estudiantat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic.

Les persones participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu.

MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS

L'estudiantat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs.

A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc.., que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs.

COMUNICACIÓ CONSTANT

Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna.

Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (estudiantat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup.

Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari.

S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i síncrona.

L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències.

Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal.

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les diferents matèries.

Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc.

Les persones participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs.

SUPORT PERSONALITZAT

L'estudiantat està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge.

Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director d'aquest, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals.

Encara que és el propi o la pròpia estudiant qui gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot aquest equip de suport l'ajudarà al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari.

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 09/12/2024
Procediment d'inscripció

1º Emplenar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar la documentació:
- Document d'Identitat per les dues cares.
- Còpia del títol acadèmic (o en el seu cas, instància de crèdits pendents emplenada).
- Per a Màster: Curriculum vitae, Expedient Acadèmic i documentació a valorar en l'entrevista personal.

2º Quan finalitze el termini de preinscripció, s'enviaran per correu electrònic les instruccions del procés de selecció i d'admissió.

3º Una vegada conformada la matrícula, realitzar el pagament de la matrícula per rebut domiciliat o de manera en línia amb targeta bancària segons la forma de pagament triada:
– Complet:
import íntegre en el moment de l'admissió mitjançant targeta bancària a través d'una passarel·la de pagament.

*Recomanem revisar la safata de Spam o Correu no desitjat del seu e-mail així com indicar un número de telèfon nacional.

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA MATRÍCULA:

 • L'alumnat admés que vaja a realitzar pràctiques clíniques hauran de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. (Si no es disposa del segur, li podem facilitar un contacte per a la seua contractació).
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l'estudiant que es done de baixa per causes justificades fins a 10 dies des de l'inici del curs se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula.
Per a més informació, consultar el Reglament de Títols Propis de Postgrau i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València aprovat per l'Acord ACGUV 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021.