Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Diploma d'Especialització en Traumatologia Dental

Dades Generals

Curs Academic 2024-2025
Tipus de cursTítol Propi
Tipus formació/Modalitat En línia
Idioma d'imparticióCastellà
Edició13ª ed.
Nombre de crèdits30 crédits ECTS
Preu matrícula800.-€ (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.) (Import preu públic) *La taxa d'expedició del Títol i Certificat no està inclosa.
Requisits d'accés
 • Persones llicenciades i graduades en Odontologia.
 • Metges Especialistes en Odontologia.
 • Estudiants d'Odontologia amb menys del 10% de crèdits pendents de finalitzar el grau, amb la condició d'obtindre el títol en el mateix any acadèmic.
 • Procés de Selecció: Per ordre de preinscripció.
Nombre de placesMínim de 4 i màxim de 15 estudiants.

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 04/10/2024
Data fi 14/01/2025
Horari

Online, en horari de lliure elecció per part de l'alumne.

Lloc d'impartició
 • A través de l'Aula Virtual de la Universitat de València.

Programa

Traumatologia dental:

 • Introducció a la traumatologia dentària: Epidemiologia, etiologia i classificació dels traumatismes orofacials. Diagnòstic en traumatologia oral. Mecanismes biològics de reparació les fractures dentàries.
 • Lesions traumàtiques de les dents i teixits annexos: Fractures de la corona. Fractures corone-radiculars. Fractures radiculars. Lesions traumàtiques que afecten el periodonci. Avulsió dentària. Fractures de l'os alveolar. Lesions dels teixits orals no dentaris produïdes per traumatismes orofacials.
 • Actuacions específiques davant els traumatismes dentals que afecten l'edat infantil: Traumatismes dentaris en la dentició temporal i les seues repercussions en la dent en formació. Tractament de les dents traumatitzades amb àpex obert. Aplicacions ortodòntiques en traumatologia dental. Abordatge ortodòntic de la dent que ha patit un traumatisme.
 • Complicacions i tractaments associats en traumatologia dental: Restauració de la dent traumatitzada. Reimplant dentari. Autotrasplantament dentari. Abordatge de les fractures maxilo-facials. Actuació en Atenció Primària. Pronòstic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions de les lesions traumàtiques de les dents.
 • Prevenció dels traumatismes dentals i actuació immediata després d'un traumatisme. Importància mèdica legal: Actuació immediata en un traumatisme oral. Indicacions per a personal no odontològic. Prevenció dels traumatismes dentals. Protectors orals. Lesions orals per maltractament. Pautes d'actuació.
 • Resolució de situacions clíniques: Diferents casos clínics de traumatologia dental i alternatives de solució.

Organitzador

OrganitzaDepartament de Formació, Fundació Lluís Alcanyís. Departament d'Estomatologia, UV.
Telèfon

96 339 50 37 (Whatsapp: 648 48 44 22)

Organitzadors UV
 • Forner Navarro, Leopoldo
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Coordinador/a de Mobilitat
Ver ficha
 • Llena Puy, M Carmen
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha

Professorat

Professorat UV
 • Carda Batalla, Maria Del Carmen
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha
 • Forner Navarro, Leopoldo
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Coordinador/a de Mobilitat
Ver ficha
 • Llena Puy, M Carmen
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha
 • Lozano Alcañiz, Adrian Jeronimo
 • PDI-Ajudant Doctor/A
Ver ficha
Professorat extern UV

ALMENAR GARCÍA, AMELIA PILAR
Codirectora Màster Endodoncia de la Universitat de Valencia.

CARDONA TORTAJADA, FRANCISCO
Jefe Secció Unitat Salut Bucodental del Servicio Navarro de Salud.

COELLO SUANZES, JOSÉ ANTONIO
Odontòleg d' Atenció Primària.

DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA
Cirurgià Maxilofacial. Consorci Hospital General Universitari de València

LEYDA MENÉNDEZ, ANA MARÍA
Odontòlega.

MARÍN SÁNZ, FRANCISCA
Estomatòloga. Odontòloga d'Atenció Primària

MERCADÉ BELLIDO, MONTSERRAT
Odontòloga. Professora Agregada de la Universitat de Barcelona.

MURILLO CORTÉS, JUDITH
Metge Adjunt, Servei d'Estomatologia. Consorci Hospital General Universitari de València

Objectius i metodologia

L'estudiantat aprendrà els procediments de prevenció, diagnòstic i tractament dels traumatismes dentals, d'acord amb la seua extensió, estructures involucrades i tipus de dentició afectada, així com les repercussions dels traumatismes en la dentició temporal sobre les dents permanents en formació. Coneixerà els procediments de tractament de dents permanents immadures a amb materials de recent incorporació, com el MTA o els materials biocerámics. Així mateix disposarà d'una guia d'actuació davant un traumatisme facial i a discriminar la priorització en el tractament de les lesions. Finalment es facilitáran les eines per a identificar agressió o maltractament que té com a conseqüència lesiones en la cavitat bucal, inclosos els traumatismes dentals.
Després de la seua realització, es trobarà més preparat per a diagnosticar i tractar amb èxit traumatismes dentaris i per a derivar adequadament aquells que excedisquen les seues competències d'actuació.

 

L'objectiu que es persegueix amb aquest diploma en línia és proporcionar les eines adequades per a afrontar les actuacions de diagnòstic i tractament davant un traumatisme dental, tenint en compte l'edat de la vida a la qual succeeix, les estructures afectades, el temps transcorregut i altres factors que afecten el pronòstic dels traumatisme. També es pretén establir els criteris per a identificar el maltractament o l'abús físic expressat amb diferents formes d'afectació traumàtica boc-facial:

Objectius:

 • Descriure els factors que poden ocasionar traumatismes dentaris en les diferents edats de la vida.
 • Identificar els diferents tipus de traumatismes dentaris en dentició temporal i permanent.
 • Analitzar els elements per al diagnòstic en traumatologia dental.
 • Formular diagnòstics en situacions de traumatismes dentaris.
 • Establir plans de tractament en dependència del grau d'afectació de la dent i dels teixits peridentaris.
 • Diferenciar les actuacions terapèutiques segons es tracte de traumatismes en dentició temporal o permanent.
 • Dissenyar les actuacions terapèutiques a seguir davant lesions de parts blanes secundàries a no traumatisme oral o maxil·lar.
 • Planificar tractaments en funció del grau de tancament apical de la dent.
 • Reconéixer la urgència d'una lesió traumàtica dental.
 • Indicar les mesures d'urgència bàsiques davant un traumatisme dental.
 • Desenvolupar actuacions d'educació sanitària específiques dirigides a previndre traumatismes dentals en la infància.
 • Establir les pautes bàsica d'actuació en Atenció Primària davant un pacient que ha patit un traumatisme maxil·lofacial.
 • Establir les pautes bàsica d'actuació en Atenció Primària davant un pacient que ha patit un traumatisme dente-alveolar.

Metodologia:

L'Aula Virtual és l'espai de relació de l'alumnat amb els seus companys i el professorat. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic.

Per a accedir, es disposa d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a INTERNET i des de tots els navegadors web i sistemes operatius.

Aquest model pedagògic en línia facilita l'accés a la formació al llarg de la vida, trencant les barreres del temps i de l'espai, fent compatible l'activitat quotidiana i les circumstàncies personals amb els interessos formatius, i facilitant la formació des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al ritme que l'alumnat mateix decideix.

MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS

L'alumnat té a la seua disposició tot el material didàctic i li ho podrà descarregar en el seu ordinador o imprimir-lo en paper, la qual cosa facilitarà la seua lectura i estudi sense estar connectat.

El curs podrà comptar, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de videostreaming (també anomenat vídeo sota demanda ), arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, calendaris, etc.

COMUNICACIÓ CONSTANT

La comunicació entre els participants del curs es realitza a través de FÒRUMS que permeten intercanviar missatges i arxius. L'objectiu dels fòrums és el de servir de punt de trobada de tots/as els/les participants del curs, permetent debats sobre aspectes d'actualitat relacionats amb el contingut del curs o plantejar dubtes de caràcter general, inserir notícies de la premsa relacionades amb la matèria, etc.

S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se a temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret a temps real.

L'Aula Virtual disposa d'un sistema de Videoconferència que permetrà el desenvolupament de reunions, presentacions i xarrades en línia.
A més, es disposa d'un sistema de TUTORIA personal per a consultes particulars amb el professorat en privat.

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Per a garantir l'aprofitament del curs, el sistema d'avaluació és una avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, mitjançant la realització de qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. entrellaçats en els continguts i relacionats amb els aspectes més importants.

Aquest conjunt d'activitats estaran guiades i valorades pels tutors corresponents.

SUPORT PERSONALITZAT

L'estudiantat està envoltat d'un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge.

Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director o directora d'aquest, els autors/es de continguts, els/les tutors/es, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals.

Encara que és l'estudiantat qui gestiona el seu propi temps i planifica el seu ritme d'estudi, està secundat d'una manera personalitzada per tot aquest equip de suport que l'ajudaran al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari.

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 23/09/2024
Procediment d'inscripció

1º Emplenar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar la documentació:
- Document d'Identitat per les dues cares.
- Còpia del títol acadèmic (o en el seu cas, instància de crèdits pendents emplenada).
- Per a Màster: Curriculum vitae, Expedient Acadèmic i documentació a valorar en l'entrevista personal.

2º Quan finalitze el termini de preinscripció, s'enviaran per correu electrònic les instruccions per a l'admissió.

3º Una vegada conformada la matrícula, realitzar el pagament de la matrícula per rebut domiciliat o de manera en línia amb targeta bancària segons la forma de pagament triada:
– Complet:
import íntegre en el moment de l'admissió mitjançant targeta bancària a través d'una passarel·la de pagament.

*Recomanem revisar la safata de Spam o Correu no desitjat del seu e-mail així com indicar un número de telèfon nacional.

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA MATRÍCULA:

 • L'alumnat admés que vaja a realitzar pràctiques clíniques hauran de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. (Si no es disposa del segur, li podem facilitar un contacte per a la seua contractació).
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l'estudiant que es done de baixa per causes justificades fins a 10 dies des de l'inici del curs se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula.
Per a més informació, consultar el Reglament de Títols Propis de Postgrau i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València aprovat per l'Acord ACGUV 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021.