Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Expert Universitari en Implantologia

Dades Generals

Curs Academic 2023-2024
Tipus de cursTítol Propi
Tipus formació/Modalitat Presencial
Edició7ª ed.
Nombre de crèdits20 Crèdits ECTS
Preu matrícula2.950 € (Import preu públic) *La taxa d'expedició del Títol i Certificat no està inclosa.
Requisits d'accés
 • Llicenciats i Graduats en Odontologia que desitgen iniciar-se en el tractament rehabilitador amb implants dentals.
 • Procés de Selecció: Per ordre de preinscripció.
  L'alumnat admés haurà de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. (Si no es disposa del segur, li podem facilitar un contacte per a la seua contractació).
Nombre de placesMínim de 8 i màxim de 15 estudiants.

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 02/11/2023
Data fi 11/05/2024
Horari
 • Dijous de 09.00 a 14.00 (teoria) i de 16.00 a 20.00 hores (taller).
 • Divendres de 9.00 a 14.00 (clínica amb pacients) i de 16.00 a 19.30 hores (teoria/taller).
 • Un mòdul al mes aproximadament.

DATES DELS MÒDULS:

 • Mòdul 1: 2 - 3 de novembre 2023
 • Mòdul 2: 23-24 de novembre 2023
 • Mòdul 3: 8-9 de febrer 2024
 • Mòdul 4: 7-8 de març 2024
 • Mòdul 5: 21-22 de març 2024
 • Mòdul 6: 18-19 de abril 2024
 • Mòdul 7: 10-11 de maig de 2024
Lloc d'impartició

Programa

Mòdul 1. Diagnòstic i planificació en implantologia (2-3 NOVEMBRE)

DIJOUS

9.00-14:30h

 • PRESENTACIÓ DE CURS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ.
 • Filosofia de treball per a minimitzar la pèrdua òssia peri-implantaria.

16.00-20:00h

 • Com documentar els casos per raons científiques i metge-legals.
 • Teoria fotografia clínica.
 • Taller de fotografia clínica.

DIVENDRES

09.00-14:00h

 • Visita de diagnòstic dels pacients del curs.
 • Diagnòstic en implantologia: indicacions, contraindicacions; anamnesi, examen clínic i radiogràfic.

15.00-19:00h

 • Taller amb programari de planificació ImplaStation Galimplant.

Mòdul 2. Tècnica quirúrgica i consideracions mèdiques (23-24 NOVEMBRE)

DIJOUS

9.00-14:30h

Protocol quirúrgic:

 • Preparació del camp quirúrgic.
 • Anestèsia i sedació.
 • Incisions i disseny de penjolls raonats per a l'accés quirúrgic.
 • Llaurat del llit.
 • Col·locació tridimensional dels implants.
 • Pautes postoperatòries.

16.00-20:00h

 • Taller sutura.
 • Taller: Protocol de fresat i col·locació d'implants en fantomes: implant unitari i implants múltiples.

DIVENDRES

9.00-14:00h

 • Cirurgies de col·locació d'implants en els pacients planificats.

16.00-19:00h

 • Osteointegració.
 • Consideracions en pacients medicament compromesos.
 • Consideracions en pacients tractats amb fàrmacs. antiresortives i antiangiogènics.

Mòdul 3. Fonaments protètics en el desdentat parcial i total. Presa d'impressions. (8-9 FEBRER)

DIJOUS

9.00-14:30h

 • Diagnòstic i planificació implantoprotètica en desdentat parcial i total.
 • Pròtesi Parcial implante-suportada: selecció de pilars, cimentada vs caragolada.

16.00-20:00h

 • Impressions en pròtesis sobre implants analògiques i digitals.
 • Taller d'impressions en desdentat parcial i escàner intraoral.

DIVENDRES

9.00-12:00h

 • Segones cirurgies (si necessari) i presa d'impressions dels casos.

12.00-14:00h

 • Estabilitat mecànica i prevenció de complicacions protètiques. Control de forces i Oclusió en implantopròtesi.

16.00-19:00h

 • Pròtesi implante-suportada en desdentat total.
 • Pròtesi implante-retinguda en desdentat total.
 • Sessió de casos clínics: híbrides, monolítiques Zirconi,  Peek, ceràmica i sobredentadures.

Mòdul 4. Maneig quirúrgic dels teixits blans. Pròtesi sobre implants de la A a la Z. (7 - 8 MARÇ)

DIJOUS

9.00-11:00h

 • Proves protètiques.

11.00-14:30h

 • Maneig dels teixits blans periimplantaris.
 • Característiques anatòmiques dels teixits blans periimplantaris.
 • L'empelt de teixit bla: zona donant i tècnica quirúrgica d'obtenció de l'empelt.
 • Indicacions i tècnica quirúrgica en implantologia: augment de mucosa queratinitzada, tractament de defectes verticals i horitzontals.
 • Tècniques per a segones cirurgies.

16.00-20:00h

 • Taller de maneig quirúrgic de teixits blans al capdavant de porc.
 • Obtenció d'empelt gingival lliure i d'empelt de teixit connectiu subepitelial.
 • Augment de mucosa queratinitzada al voltant d'implants.
 • Tractament de defectes horitzontals mitjançant empelt de teixit bla i matriu colágena.

DIVENDRES

9.00-19:00h

 • Pròtesi implantològica de la A a la Z.

Mòdul 5. Tractament del pacient amb atròfia òssia. Aplicació clínica de la pròtesi sobre implants. (21-22 MARÇ)

DIJOUS

9.00-14:30h

 • Anatomia quirúrgica aplicada.
 • Tractament del pacient atròfic parcialment desdentat.
 • Biomaterials i fonaments de la regeneració òssia.
 • Tècniques de regeneració òssia.
 • Tractament del pacient atròfic totalment desdentat.

16.00-20:00h

 • Taller de regeneració òssia guiada.
 • Taller d'elevació òssia.

DIVENDRES

9.00-14:00h

 • Col·locat de les pròtesis
 • Prevenció i maneig de complicacions intraoperatòries i postoperatòries primerenques.

15.00-19:00h

 • Aplicació clínica de la pròtesi sobre implants.

Mòdul 6. Implantologia en el sector estètic: implants immediats i càrrega immediata.  Manteniment del tractament d'implants: prevenció i maneig de les malalties periimplantaris. (18-19 ABRIL)

DIJOUS

10.00-14:00h

 • Biologia i anatomia de l'alvèol postextracció.
 • Flux de treball en implantologia estètica.
 • Moment de la col·locació de l'implant després de l'exodòncia.
 • Posició tridimensional i selecció de l'implant.
 • Provisionalització i rehabilitació immediata.
 • Teixits blans i ROG. 

16.00-20:00h

 • Taller: col·locació d'implant immediat i d'hora mitjançant l'ús de fèrula quirúrgica per a la correcta posició tridimensional.
 • Taller: Confecció d'una peça provisional sobre implant immediat.

DIVENDRES

9.00-10:00h

 • Control dels casos.

10.30-14:00h

 • Etiologia, diagnòstic i classificació de les malalties periimplantaris.
 • Com previndre la periimplantitis: teràpia de manteniment.
 • Tractament no quirúrgic: mucositis.
 • Tractament quirúrgic de la periimplantitis: resectiu, regeneratiu i combinat.

16.00-20:00h

 • Taller de tractament de malalties periimplantaris.

Mòdul 7. Visita a fàbrica. Presentació final de casos. Taller de cirurgia guiada. Cirurgia guiada i càrrega immediata en directe. (10-11 MAYO)

 • Cirurgia guiada.
 • Cirurgia en directe.
 • Visita a fàbrica.
 • Presentació dels casos clínics pels alumnes.
 • Lliurament de diplomes.

MENJARS I SOPARS DE COMIAT

Organitzador

OrganitzaDepartament de Formació, Fundació Lluís Alcanyís. Departament d'Estomatologia, UV.
Telèfon

96 339 50 37 (Whatsapp: 648 48 44 22)

Organitzadors UV
 • Peñarrocha Oltra, David
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha

Professorat

Professorat UV
 • Aloy Prosper, Amparo
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Agustin Panadero, Ruben
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Bagan Debon, Leticia Maria
 • PDI-Ajudant Doctor/A
Ver ficha
 • Bernabeu Mira, Juan Carlos
 • PI-Invest Formacio Predoc Fpu
Ver ficha
 • Girbes Ballester, Paula Maria
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Pellicer Chover, Hilario
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Peñarrocha Oltra, David
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Silvestre Rangil, Javier
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
Ver ficha
 • Viña Almunia, Jose
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
Professorat extern UV

BALAGUER MARTÍ, JOSÉ CARLOS
Odontòleg. Màster en Cirurgia Bucal e Implantologia de la Universitat de València.

DOMÍNGUEZ CARDOSO, PABLO
Doctor en Odontologia. Professor Associat i Professor de l'Expert en Implanto-pròtesi de la Universidad de Sevilla.

MONREAL BELLO, ALBA
Odontòloga.

OROZCO VARO, ANA
Doctora en odontologia. Professora Associada i Professora de l'Expert en Implanto-prótesi de la Universidad de Sevilla.

PATO MORUELO, JESÚS
Doctor en Odontologia. Màster en Cirurgia Bucal e Implantologia de la Universidad de Sevilla.

Objectius i metodologia

Objetius:

La formació es realitzarà per mitjà de classes magistrals, tallers pràctics i pràctiques amb pacients. Al llarg del curs cada alumne tindrà la possibilitat de rehabilitar 1 pacient (aportat per la Clínica Universitària), realitzant totes les fases del tractament amb implants dentals des del diagnòstic i la planificació fins a la col·locació de la pròtesi definitiva, sota la supervisió de professors del Màster en Cirurgia Oral i Implantologia de la Universitat de València.

Els alumnes que cursen aquest títol propi desenvoluparan els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a discriminar els casos susceptibles de tractament amb implants en funció de la seua complexitat i per a començar a rehabilitar casos senzills.

El curs cobrirà totes les etapes del tractament amb implants dentals: diagnòstic, planificació, cirurgia, segona cirurgia, presa d'impressions, proves protètiques, lliurament de la pròtesi, manteniment dels implants, i diagnòstic, prevenció i tractament de malalties periimplantàries. El curs també introduirà a l'alumne en tècniques més avançades relacionades amb la implantologia com la regeneració òssia, la càrrega immediata, els empelts de teixit bla, etc. però no és un objectiu que l'alumne acabe el curs dominant aquestes tècniques.

Metodologia:

Formació teòrica: 100h
Formació de tallers: 60h
Formació pràctica amb pacients reals: 40h

La formació es realitzarà per mitjà de classes magistrals, seminaris de casos clínics, tallers pràctics amb fantomas i caps de porc, i casos reals de pacients.

L'alumne en les pràctiques estarà sempre supervisat i se li proporcionarà el material i instrumental requerit per a aquestes.

Al llarg del curs els alumnes tractaran a un pacient amb implants dentals, duent a terme totes les fases del tractament: planificació, cirurgia i rehabilitació protètica. A més, ja que els alumnes treballaren en equips de 3 persones, participaran activament en la planificació, cirurgia i fases protètiques d'altres 2 casos realitzats per companys.

Els alumnes podran convidar a un higienista del seu equip al mòdul de manteniment d'implants i tractament de malalties periimplantàries.

Material necessari:

Els alumnes de l'Expert només han de portar:

 • Pijama de clínica: tots els mòduls
 • Ordenador portàtil: mòdul 1
 • Turbina: mòdul 6

En cas de no disposar d'ordinador o turbina no és necessari que ho compren. Només han d'avisar-nos per a poder tindre un per a ells.

La resta del material el posa la Universitat o les empreses col·laboradores Galimplant i SanHigia.

Titulació:

Els alumnes que ho superen obtindran el títol propi de “Expert Universitari en Implantologia” de la Universitat de València.

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 29/10/2023
Procediment d'inscripció

1º Emplenar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar la documentació:
- Document d'Identitat per les dues cares.
- Còpia del títol acadèmic (o en el seu cas, instància de crèdits pendents emplenada).
- Per a Màster: Curriculum vitae, Expedient Acadèmic i documentació a valorar en l'entrevista personal.

2º Quan finalitze el termini de preinscripció, s'enviaran per correu electrònic les instruccions del procés de selecció i d'admissió.

3º Una vegada conformada la matrícula, realitzar el pagament de la matrícula per rebut domiciliat o de manera en línia amb targeta bancària segons la forma de pagament triada:
– Complet: import íntegre en el moment de l'admissió.
– Fraccionat en dos terminis: 50% en el moment de l'admissió i 50% a principis de gener.

*Recomanem revisar la safata de Spam o Correu no desitjat del seu e-mail així com indicar un número de telèfon nacional.

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA MATRÍCULA:

 • L'alumnat admés que vaja a realitzar pràctiques clíniques hauran de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. (Si no es disposa del segur, li podem facilitar un contacte per a la seua contractació).
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l'estudiant que es done de baixa per causes justificades fins a 10 dies des de l'inici del curs se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula.
Per a més informació, consultar el Reglament de Títols Propis de Postgrau i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València aprovat per l'Acord ACGUV 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021.

Testimonis d'antics alumnes

 • "És excel·lent per a l'eixida professional perquè podràs col·locar implants unitaris i resoldre casos senzills de pròtesis sobre implants".

  Opinió en vídeo

 • "El que mes m'ha agradat és que des del principi es pot compaginar amb el món laboral, hi ha practiques amb pacients reals i el nivell dels ponents és molt alt".

  Opinió en vídeo

 • "Em va cridar molt l'atenció poder rehabilitar un cas complet sobre implants, d'inici a fi".

  Opinió en vídeo