Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Imatge formacio

Dades Generals

Curs Academic 2024-2025
Tipus formació/Modalitat En línia
Edició2ª ed.
Nombre de crèdits2.5 Crèdits ECTS
Preu matrícula2.000 € (Import preu públic) *La taxa d'expedició del Títol i Certificat no està inclosa.
Requisits d'accés
 • Mèdics Odontòlegs, Mèdics Estomatòlegs, Llicenciats i Graduats en Odontologia.
 • L'estudiantat d'Odontologia amb menys del 10% de crèdits pendents de finalitzar el grau, amb la condició d'obtindre el títol en el mateix any acadèmic.
 • Procés de Selecció: Per ordre de preinscripció.
Nombre de placesMínim de 3 i màxim de 50 estudiants.

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 01/04/2025
Data fi 14/06/2025
Horari

Online, en horari de lliure elecció per part de l'alumne.

 

Lloc d'impartició
 • A través de l'Aula Virtual de la Universitat de València.

Programa

BLOC I. Protocols de maneig en pacients mèdicament compromesos:

 1. Patologia cardiovascular i risc de sagnat.
 2.  Patologia respiratòria.
 3. Pacient en tractament oncològic i/o amb antirresortius ossis.
 4.  Pacient amb patologia hepàtica i renal.
 5.  Pacient amb patologia del sistema endocrí.
 6.  Pacient amb compromís immunitari .

BLOC II. Protocols de maneig en pacients amb diversitat funcional:

 1. Risc clínic i barreres d'accés al tractament dental en el pacient amb diversitat funcional. Generalitats.
 2. Anàlisis de les diferents discapacitats des del punt de vista odontològic.
 3. Tècniques de maneig en pacients amb diversitat funcional (psicoeducatives, modificació conducta, sedació, estabilització protectora).
 4. Classificació del pacient segons el seu grau de col·laboració.
 5.  Tipus de tractaments odontològics.
 6.  On realitzem el tractament odontològic?
 7.  Presa de decisions clíniques i plans preventius.

Organitzador

OrganitzaDepartamento de Formación, Fundació Lluís Alcanyís. Departamento de Estomatología, Universitat de València.
Telèfon

96 339 50 37  (Whatsapp: 648 48 44 22)

Organitzadors UV
 • Martinez Mihi, Victoria Isabel
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Silvestre Rangil, Javier
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
Ver ficha
 • Fuertes Gonzalez, Maria Cristina
 • PDI-Asociado/a Unversidad
Ver ficha

Professorat

Professorat UV
 • Bagan Debon, Leticia Maria
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Secretari/a de Departament
Ver ficha
 • Silvestre Rangil, Javier
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
Ver ficha
 • Martinez Mihi, Victoria Isabel
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Fuertes Gonzalez, Maria Cristina
 • PDI-Asociado/a Unversidad
Ver ficha

Objectius i metodologia

En aquesta formació ensenyarem un sistema de treball clar i protocols desenvolupats durant més de 20 anys dedicats a aquesta mena de pacients. L'alumnat aprendrà el que realment s'aplica en la clínica, en el menor temps possible i gràcies al format en línia.

En aquest curs, els alumnes rebran una formació que ampliarà els seus recursos professionals en aprendre a manejar i tractar pacients en els quals cal conéixer i controlar tant la conducta com el risc mèdic.
Les persones amb necessitats especials suposen aproximadament un 10% de la població, per la qual cosa conéixer i manejar a aquests pacients serà un element diferenciador que afegirà valor a la pràctica professional diària.

Objectius del curs

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar a l'alumnat una visió pràctica des del punt de vista odontològic del maneig i tractament del pacient amb compromís mèdic i del pacient amb diversitat funcional.

Metodologia general

El curs constarà de 13 lliçons que s'impartiran a través de presentacions gravades en vídeo i aniran sent pujades a l'aula virtual durant 13 setmanes. Cada 2 setmanes es realitzarà una videoconferència per a resoldre dubtes i aprofundir en qüestions que propose l'alumnat.

 

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 18/03/2025
Procediment d'inscripció

1º Emplenar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar la documentació:
- Document d'Identitat per les dues cares.
- Còpia del títol acadèmic (o en el seu cas, instància de crèdits pendents emplenada).
- Per a Màster: Curriculum vitae, Expedient Acadèmic i documentació a valorar en l'entrevista personal.

2º Quan finalitze el termini de preinscripció, s'enviaran per correu electrònic les instruccions del procés de selecció i d'admissió.

3º Una vegada conformada la matrícula, realitzar el pagament de la matrícula per rebut domiciliat o de manera en línia amb targeta bancària segons la forma de pagament triada:
– Complet: import íntegre en el moment de l'admissió.
– Fraccionat en dos terminis: 50% en el moment de l'admissió i 50% a principis de gener.

*Recomanem revisar la safata de Spam o Correu no desitjat del seu e-mail així com indicar un número de telèfon nacional.

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA MATRÍCULA:

 • L'alumnat admés que vaja a realitzar pràctiques clíniques hauran de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. (Si no es disposa del segur, li podem facilitar un contacte per a la seua contractació).
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l'estudiant que es done de baixa per causes justificades fins a 10 dies des de l'inici del curs se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula.
Per a més informació, consultar el Reglament de Títols Propis de Postgrau i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València aprovat per l'Acord ACGUV 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021.