Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Nous contractes de transferència del coneixement

  • 26 de setembre de 2016
Nous contractes de transferència del coneixement

Un grup de treball està elaborant nous models de contractes que faciliten la transferència de coneixement de R+D+i a través de patents o de Models d'Utilitat.

font: Oficina Española de Patentes y Marcas

En el sistema de protecció dels resultats de tot procés de I+D+i,a través de les Patents o dels Models d'Utilitat, la Transferència de Tecnologia exerceix un paper de gran importància.

La Transferència de Tecnologia sol anar dirigida a obtenir un rendiment comercial dels coneixements i resultats de la I+D+i, establint-se relacions contractuals en les quals cal tenir en compte les especials característiques de la transmissió de coneixement, ja que una vegada transferit el mateix és molt difícil tornar a l'estat inicial.

Açò fa que el transmissor de la informació o del coneixement haja de prendre les màximes precaucions per a evitar situacions complicades en el futur i per tant, els contractes que regulen la Transferència de Tecnologia han de plantejar-se amb molt deteniment per a tenir en compte totes les possibles conseqüències jurídiques i econòmiques.

En aquest context i davant la necessitat que les universitats, els organismes públics d'investigació i les xicotetes i mitjanes empreses espanyoles compten amb models de contractes d'aquest tipus, s'ha creat un grup de treball multidisciplinari coordinat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, encarregat d'elaborar els models dels diferents tipus de contracte.

Aquest grup de treball està constituït per representants del Consell Superior d'investigacions Científiques (CSIC), LES Espanya i Portugal (LES), Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

Els primers models finalitzats són el “Acord de confidencialitat” i el “Acord de Transferència de Material” amb les seues corresponents guies d'utilització i en versions espanyola i anglesa. Seguiran pròximament uns altres que intentaran cobrir tots els aspectes relacionats amb la Transferència de Tecnologia.

Les institucions que han participat en l'elaboració d'aquests models no assumeixen responsabilitat alguna per la utilització dels mateixos. Es recomana que qui desitge utilitzar aquests models hauria d'explicar a més amb assessorament legal especialitzat per a la seua redacció definitiva o adaptació.

NOUS MODELS

Ponència de presentació

Llista d'enllaços: