Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

LÍNIA D'INVESTIGACIÓ:  PRESÓ / EXECUCIÓ PENITENCIÀRIA I ALTERNATIVES

PROFESSORA RESPONSABLE:  VICENTA CERVELLÓ DONDERIS

L'execució de la pena de presó es troba en un profund procés de transformació des que en 1979 s'aprovara la Llei orgànica General Penitenciària amb l'objectiu de materialitzar el mandat constitucional d'una execució orientada cap a la reeducació i reinserció social. Des de llavors el compliment de la presó ha anat adaptant el seu contingut a aquesta orientació partint del reconeixement dels drets fonamentals dels interns tutelats per la jurisdicció de vigilància penitenciària. D'aquesta manera les claus de l'execució penitenciària postconstitucional es recolzen sobre una base garantista i humanista que si bé va aconseguir grans objectius en la seua primera dècada amb el reforçament dels drets constitucionals, l'ampliació dels contactes amb l'exterior o el desenvolupament dels programes de tractament, a partir de 2003 s'ha vist aombrada per l'enduriment del sistema de classificació penitenciària i l'aposta per la segregació social i l'aïllament en detriment de la incorporació progressiva a la societat.

En aquest context el desenvolupament de les penes llargues de presó i fins i tot la introducció de la presó permanent revisable mantenen un dur debat sobre la seua vulneració amb els principis fonamentals de reeducació i reinserció social, humanitat i proporcionalitat el que fa necessària la reflexió sobre la revisió del sistema penitenciari i el gir aflictiu que està patint en les últimes reformes penals.

Per part seua, com a alternativa a la pena de presó de curta duració, les mesures al mig obert van creixent gradualment i obrint nous camps d'actuació de gran projecció com la consolidació de la imposició de la pena de treball en benefici de la comunitat i el disseny de continguts que requereix, l'ampliació dels supòsits de suspensió de l'execució de la pena per a facilitar la seua concessió o la proliferació de programes de tractament al mig obert com a alternativa punitiva. En aquest cas, si bé les reformes semblen seguir un inicial enfocament concorde al mandat constitucional de reeducació i reinserció social, s'obri també una bretxa cap al minvament de garanties que pot provocar la intervenció basada en incerts pronòstics de perillositat quan són utilitzats com a fonament de restriccions de drets o de denegació de beneficis penals i penitenciaris.

PRESÓ/EXECUCIÓN PENITENCIÀRIA

Penes llargues de presó. Perillositat penitenciària. Principis fonamentals de l'execució penitenciària. Presó oberta i beneficis penitenciaris.

PUBLICACIONS

 •  Cervelló Donderis, V. “El principi de flexibilitat penitenciària” Revista General de Dret penal núm. 36, 2021, págs. 1-44.
 • Cervelló Donderis, V. Derecho penitenciario, Valencia, Tirant lo Blanch. 4ª Ed 2016, ISBN 978-84-9143-297-7, 416 págs.
 • Cervelló Donderis, V. Presó perpètua i de llarga duració. Règim jurídic de la presó permanent revisable.  Valencia,  Tirant lo Blanch, 2015 ISBN 978-84-9086-919-2, 321 págs.
 • Cervelló Donderis, V. Llibertad condicional i sistema penitenciari. Valencia, Tirant lo Blanch, 2019,  ISBN 978-84-1313-250-1, 232 págs.
 • Cervelló Donderis, V. “La huelga de hambre penitenciaria: fundamento y límites de la alimentación forzosa”  Revista Estudios penales y criminológicos, Nº 19, 1996 ISSN 1137-7550, págs. 49-164.
 • Cervelló Donderis, V. “Los nuevos criterios de clasificación penitenciaria”. Revista La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario nº 8 septiembre 2004, ISSN 1697-5758, págs 5-22.
 • Cervelló Donderis, V. “Las prisiones de mujeres desde una perspectiva de género”. Revista General de Derecho Penal, nº 5, 2006, ISSN 1698-1189, 27 págs.
 • Cervelló Donderis, V. “Revisión de legalidad penitenciaria en la regulación del régimen cerrado y los FIES”.Revista: La Ley Penal nº 72, 2010, ISSN 1697-5758,  págs 5-33.
 •  Cervelló Donderis, V. “Presupuestos y efectos jurídicos de los programas de tratamiento en los delitos de violencia de género”. Revista General de Derecho Penal nº 17, Mayo 2012. ISNN 1698-1189
 • Cervelló Donderis, V. “El sentido actual del principio constitucional de reeducación y reinserción social”. Libro: Presente y futuro de la Constitución española de 1978 Valencia, Tirant lo Blanch, 2005 ISBN 84-8456317-0, pags. 217-232.
 • Cervelló Donderis, V. “La clasificación en tercer grado como instrumento de resocialización”. El Juez de Vigilancia penitenciaria y el tratamiento penitenciario. Estudios de Derecho Judicial nº 84-2005. Directores Jose Luis Castro Antonio/ José Luis Segovia Bernabé, Madrid,  Ed.Consejo General del Poder Judicial, 2006,  ISBN  84-96518-74-4 , Págs 157-204.
 • Cervelló Donderis, Vicenta “Responsabilidad civil y tratamiento penitenciario”. Derecho penitenciario: incidencia de las nuevas modificaciones. Director José Luis Castro Antonio. Cuadernos de Derecho Judicial XXII-2006, Madrid, Ed. Consejo General del Poder Judicial, 2007,  ISBN 978-84-96809-35-2   Págs 91-141.
 • Cervelló Donderis, Vicenta“Prisión permanente revisable II ( art.36) ” Libro: Comentarios a la reforma del Código Penal. Dtor J.L. González Cussac Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, ISBN 978-84-9086-703-7 2ª Edición, págs. 223-240.
 • Colás Turégano, A.     Cumplimiento de la medida de internamiento en régimen cerrado en prisión. Problemas en su aplicación práctica  Revista General de Derecho Penal  Nº14 (Noviembre 2010) Año: 2010
 • Correcher Mira, J. “Nuevas perspectivas en la ejecución de la pena privativa de libertad: la privatización de las prisiones”, Estudios penales y criminológicos, Vol. XXXIV, (2014)
 • Roig Torres, M.: La cadena perpetua en el derecho alemán y británico. la prisión permanente revisable, Iustel, Madrid, 2016.
 • Roig Torres, M.: El pronóstico de reinserción social en la prisión permanente revisable, en InDret, nº 1, 2018.
 • Ponencia: La peligrosidad como fundamento de la prisión permanente. Una visión del Derecho comparado, Congreso Internacional Peligrosidad Criminal y Estado de Derecho, Universitat de València, 2016.
 • Soldino, V., y Carbonell-Vayá, E. (2017). Online child grooming: tratamiento individualizado en prisión. En C. Bringas y M. Novo, Psicología jurídica: conocimiento y práctica. Colección Psicología y Ley, nº14. (pp. 101-117). Sevilla: Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
 • González Collantes, T., El mandato resocializador del artículo 25.2 de la Constitución, Tirant lo Blanch, 2017.
 • González Collantes, T., “¿Sería inconstitucional la pena de prisión permanente revisable?”, Recrim, 2013.
 • González Collantes, T., “La convivencia de dos conceptos del tratamiento resocializador en el ordenamiento penitenciario español”, Revista General del Derecho Penal,  núm. 22, 2014)
 • González Collantes, T., “Auge y crisis de la resocialización. Crisis y auge de la pena de prisión”, Cuadernos de Política Criminal, núm. 15, 2015.
 • González Collantes, T., “El trabajo penitenciario en tiempos de crisis: ¿existe un retroceso del trabajo resocializador al trabajo como explotación laboral?”, Revista General de Derecho Penal, núm. 23, 2015.
 • González Collantes, T., “Instrumentos para evitar la exclusión social de las personas presas: comunicaciones y permisos”, Revista General de Derecho Penal, núm. 24, 2015.
 • González Collantes, T., “Educación y educandos en prisión. qué se enseña y a quién” Revista General de Derecho Penal, núm. 25, 2016.
 • González Collantes, T., “Las penas de encierro perpetuo desde una perspectiva histórica”, Foro. Nueva Época, vol. 18:2, 2015.
 •  González Collantes, T., “Medidas de carácter penitenciario aplicables a los delincuentes sexuales para prevenir la reincidencia”, en Derecho penal de la peligrosidad y prevención de la reincidencia, Tirant lo Blanch, 2015.
 • González Collantes, T., “Prisión y Terrorismo Yihadista: los FIES como medida penitenciaria de prevención de atentados, de adiestramiento y reclutamiento con fines terroristas”, en Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, 2018.
 • González Collantes, T., “Las respuestas a la delincuencia sexual, entre la resocialización y la inocuización”, Revista General de Derecho Penal, núm. 21, pp. 1 a 46
 • González Collantes, T., “El Trabajo penitenciario como derecho y como deber”, Recrim, núm. 11, 2015, pp. 1 a 22
 • González Collantes, T., “Las prisiones en el contexto de la guerra civil española, el franquismo y la transición a la democracia”, E-Legal History Review, núm. 19, 2015, pp. 1 a 33
 • González Collantes, T., “Las penas privativas de libertad en el antiguo régimen”, E-Legal History Review, núm. 21, 2015, pp. 1 – 38
 • González Collantes, T.,  “Los permisos de salida: modalidades y naturaleza jurídica”, La Lay Penal, vol. 114, 2015, pp. 1 a 17
 • González Collantes, T., “Las medidas de Seguridad privativas de libertad. Lo que pudo ser y no fue”, Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 14, 2015, pp. 14 a 53
 • González Collantes, T., “La posición a asignar a la resocialización en el marco de la declaración contenida en las constituciones de Italia y España”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVII, 2016, pp. 1 a 37.

 

PONÈNCIES I CONFERÈNCIES

Cervelló Donderis, V. “La reforma de la ley penitenciaria” Curso ¿Es posible la reinserción de delincuentes? UNED Valencia, Marzo 2006.

Cervelló Donderis, V. “Situación actual de las prisiones en España: legislación y sistema penitenciario”. Congreso Proyecto EUROPA: el derecho penitenciario italiano a la luz de las nuevas perspectivas europeas. Nápoles (Italia), Marzo 2008.

Cervelló Donderis, V.- “Reforma penal española y sistema de garantías” en Seminario Scuola Santa Anna, Pisa (Italia), Abril 2012.

Cervelló Donderis, V.- “La pena perpetua en España” en Curso l´esgastolo in Italia e in Europa: prospettive a confronto, Florencia (Italia), Mayo 2012.

Cervelló Donderis, V.- “Régimen vigente de la prisión permanente revisable”. Jornadas penitenciarias internacionales. Valladolid, Abril 2016.

 • Roig Torres, M. La prisión permanente en el Derecho europeo. Congreso sobre la reforma del sistema de penas en el Derecho europeo, en el marco del programa del Dottorato in Science Giuridiche, Università di Parma, Università di Modena e Reggio Emilia. Dipartamento di Giurisprudenza. Università Degli Studi di Parma (Italia), 2016.
 • Roig Torres, M La prisión permanente en el Derecho europeo, Congreso sobre la reforma del sistema de penas en el Derecho europeo, dirigido a los alumnos del programa di Dottorato in Science Giuridiche, Università di Parma, Università di Modena e Reggio Emilia. Dipartamento di Giurisprudenza. Università Degli Studi di Parma (Italia), 2016.
 • Roig Torres, M Prisión permanente revisable, III Jornadas de Profesores de Derecho Penal de las Universidades Públicas Valencianas, Universidad de Alicante, 2016.
 • González Collantes, T., Congreso Internacional sobre la reforma del sistema de penas en el Derecho europeo, con el trabajo “Análisis comparativo, doctrinal y jurisprudencial del tratamiento de la finalidad resocializadora de la pena en España e Italia” (Universidade degli Studi di Parma, 2016)
 • González Collantes, T., Seminario sobre novedades de Derecho Penitenciario en una perspectiva de Derecho Comparado, con el trabajo “Las medidas penitenciarias para la prevención de la reincidencia en los delincuentes sexuales” (Universidade degli Studi Roma Tre, 2016)

Correcher Mira, J. Congreso: Las reformas penitenciarias. De la ley penitenciaria de 1979 a la reforma del Código penal de 2015 y las necesidades de futuro Universidad de Valladolid Título: El endurecimiento de la pena de prisión como itinerario para la privatización Valladolidad, 29 de abril de 2016

Correcher Mira, J.: II Congreso Internacional de Criminología Universidad de Murcía Título: Aproximación crítica al sistema penitenciario: principio de resocialización y privatización de las prisiones, Murcía, 13, 14 y 15 de abril de 2016

Correcher Mira, J.:I Congreso Internacional de Seguridad, Justicia y Sistema penal Instituto de Criminología y Ciencias penales, Universitat de ValènciaTítulo: Abandono de la resocialización y privatización de la pena privativa de libertad, Valencia, 5 de febrero de 2014

González Collantes, T., I Congreso Internacional Seguridad, Justicia y Sistema Penal, con el trabajo “los ficheros de internos de especial seguimiento: un ejemplo de la penetración de la cultura de la emergencia y la excepción en el ámbito penitenciario” (Universitat de València)

González Collantes, T., I Congreso “Globalización y lucha contra las nuevas formas de criminalidad organizada”, con el trabajo “La lucha contra el terrorismo en el interior de las cárceles y el mandato resocializador del artículo 25.2 de la Constitución” (Universidad Pablo Olavide).

TESIS DIRIGIDES

.-  Clasificación penitenciaria y medio abierto. Santiago Leganés Gómez. Universidad de Valencia 2013. Apto cum laudem. Premio extraordinario de doctorado.

.- Los derechos humanos y el régimen abierto en Brasil: propuestas para el Estado de Amapá. Dinaldo da Silva Junior. Codirección con Romulo Palitot. Universidad de Valencia 2017. Mención internacional Sobresaliente cum laude.

ALTERNATIVES AL MIG OBERT

Suspensión de la ejecución de la pena. Medidas alternativas. Libertad vigilada. Peligrosidad y pronósticos de comportamiento futuro.

PUBLICACIONS

Presó perpètua i de llarga duració. Règim jurídic de la presó permanent revisable. Ed. Tirant lo Blanch València 2015 ISBN 978-84-9086-919-2, 321 *págs.

- Cervelló Donderis, V. -“Suspensión de la pena y valoración de la peligrosidad criminal”

- Libro: Derecho penal de la peligrosidad y prevención de la reincidencia. Dtor. E. Orts Berenguer Valencia, Tirant lo Blanch 2015, ISBN 978-84-9086-453-1, Pág 445- 480.

- Cervelló Donderis, V. “Peligrosidad criminal y pronóstico de comportamiento futuro en la suspensión de la ejecución de la pena”

- Revista: La Ley Penal nº 106, enero-febrero 2014. ISSN 1697-5758, págs 44-62.

- Martínez Garay, L.: “La libertad vigilada: regulación actual, perspectivas de reforma y comparación con la Führungsaufsicht del Derecho penal alemán”, Revista General de Derecho Penal, nº 22, 2014, pp. 1 – 74 

-  Roig Torres, M.: “La suspensión de la pena en el proyecto de reforma del Código penal. Un giro hacia el Derecho penal de autor”, Revista Penal, 2014.

- Roig Torres, M.: “Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad”, en González Cussac, J.L. (Dir.): Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 1ª y 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

- Roig Torres, M.: “Valoración de la peligrosidad en la suspensión de la pena y la libertad condicional: influencia del Derecho alemán”, en Orts Berenguer, E.; Alonso Rimo, A.; Roig Torres, M. (Dir.): Peligrosidad criminal y Estado de Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

- Roig Torres, M.: “La expulsión de los extranjeros en el Proyecto de reforma del Código Penal. Análisis desde la perspectiva del TEDH. Unas notas sobre el Derecho británico”, Estudios Penales y Criminológicos, 2014.

- González Collantes, T., “¿Condenados a reincidir? Una revisión analítica sobre la eficacia preventiva especial de las penas”, en Peligrosidad criminal y Estado de Derecho, Tirant lo Blanch, 2017.

- González Collantes, T., “Evaluación de la eficacia preventiva especial de la pena de prisión en comparación con otras penas alternativas”, Revista General de Derecho Penal, núm. 27, 2017, pp.  1 a 44

PROJECTES ID

La reforma penitenciària: necessitats del sistema i execució penal. Referència PGC2018-096093-B-I00. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat I+D+I (Orientada als reptes de societat). IP Ricardo Mata Martín. 2019 -2021

 “La pena y sus alternativas con especial atención a su eficacia frente a la delincuencia juvenil” IP: Enrique Orts Belenguer. Entidad financiadora: Generalidad Valenciana. Plá Valenciá de Ciència y tecnología. Programa de projectes d’investigació científica y desplegament tecnòlogic. Desde 1995 hasta 1997.

PONÈNCIES I CONFERÈNCIES

Cervelló Donderis, V.“Suspensión y sustitución de la pena” Curso Las penas alternativas a la prisión y sus programas de intervención. UNED Valencia, Noviembre 2012.

González Collantes, T., I Congreso Internacional de Criminología, procesos de paz y Justicia Restaurativa, con el trabajo “Racionalidad o irracionalidad punitiva: ésta es la cuestión” (Universidad Internacional de Valencia, 2017)

 • González Collantes, T., XII Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, con el trabajo “Evaluación de la eficacia preventiva de la pena de prisión en comparación con otras penas alternativas” (La Habana, 2017)

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA I LINKS D'INTERÉS

http://www.institucionpenitenciaria.es/

http://www.derechopenitenciario.com/