Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

LÍNIA D'INVESTIGACIÓ:  JUSTÍCIA RESTAURATIVA

PROFESSORA RESPONSABLE:  VICENTA CERVELLÓ DONDERIS

 

La Justícia restaurativa ofereix un model alternatiu al de la Justícia retributiva tradicional permetent que víctimes i *victimarios participen voluntària i activament en la resolució dialogada de les conseqüències del delicte, comptant per a això amb l'ajuda d'un tercer independent que els facilita el diàleg; entre els diferents instruments que es pot utilitzar un d'especial rellevància és la mediació penal, si bé a poc a poc es van obrint pas altres diferents com les conferències familiars o els cercles de sentència. Aquest nou model de Justícia proposa un objectiu més ambiciós que l'habitual ja que escolta i atén millor els interessos de la víctima i facilita que l'agressor reconega i repare els danys, la qual cosa suposa no conformar-se amb el mer càstig dels fets delictius, sinó perseguir la pau social perquè el conflicte no acaba en enfrontament, sinó en trobada.

Malgrat la dificultat que presenta aconseguir aquests objectius, els programes de mediació implantats estan demostrant que el diàleg i acostament entre víctima i *victimario és possible en molts delictes, fins i tot els més greus, sempre que es duga a terme dins del marc d'un programa correctament elaborat, amb professionals formats, i amb la condició principal que en tota mediació les parts hagen d'acceptar la participació en el mateix de manera voluntària amb la garantia d'equilibri i igualtat entre ambdues. Malgrat aquests evidents avantatges la implantació de la justícia restaurativa troba algunes dificultats derivades de la rigidesa del sistema penal, la qual cosa porta a la necessitat de compatibilitzar la tutela de les garanties constitucionals amb l'ús d'instruments restauratius que per a la seua correcta anàlisi requereixen una avaluació del seu seguiment i eficàcia. En aquest context, la recepció en la reforma penal de 2015 dels acords de mediació com a condició de la concessió de la suspensió de l'execució de la pena, compleix un doble objectiu de millorar la tutela dels interessos de la víctima i potenciar l'ús del mig obert com a alternativa a la presó.

Justícia restaurativa, com a alternativa al model tradicional de Justícia retributiva, dirigida cap a la reparació del mal a través de la conciliació entre agressor i víctima amb l'ajuda d'un facilitador del diàleg amb especial incidència en els principis limitadors del Dret penal.

Desenvolupament i seguiment de programes de mediació penal intrajudicial i les seues possibilitats dins del marc de l'atenuació i suspensió de la pena.

Formació de professionals en l'àmbit de la mediació penal.

 

CONVENIS

Conveni de col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial per al desenvolupament del projecte pilot de mediació penal intrajudicial a la ciutat de València.

 

CONFERÈNCIES I PONÈNCIES

Cervelló Donderis, V. “Mediación penal: Justicia Restaurativa y la Mediación en España”. En Seminario El sistema acusatorio penal desde una perspectiva comparada. Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida (USA), Agosto 2013.

Cervelló Donderis, V. “Mediación penal” Servicio de Formación de la Escuela Judicial CGPJ Madrid, Marzo 2014.

Cervelló Donderis, V. “Métodos alternativos de resolución de conflictos y la búsqueda de la paz: la mediación penal como alternativa”. XI y VII Congreso internacional de Derecho penal Bogotá y Santa Marta (Colombia), Octubre 2016.

Roig Torres, M.: La Mediación penal en el Derecho norteamericano y en el Derecho alemán (Ponencia invitada), Curso de Formación Continua: Soluciones extrajudiciales: Mediación penal, Centro de Estudios Jurídicos. Ministerio de Justicia, 2016.  Publicada en La Mediación penal en el Derecho norteamericano y en el Derecho alemán, 2017.

(Libro disponible en: http://www.cej-mjusticia.es/cej_dode/flash/ebook/assets/img/cejponencia1480670247603/cejponencia1480670247603.pdf).

Roig Torres, M.: La mediación penal en el sistema norteamericano I Congreso Internacional de Criminología, Procesos de Paz y Justicia Restaurativa, Universidad Internacional de Valencia, 2017. https://www.universidadviu.es/criminologia/

González Collantes, T., Conferencia en el Seminario sobre el Acoso en los Centros Educativos, que ella misma dirigió. El título de la conferencia era “Acoso en los centros educativos: ¿mediación o intervención penal” (Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València, 2017).

 

COMUNICACIONS

Cervelló Donderis, V.-“Los principios penales como criterio regulador de los delitos mediables“. Comunicación. II Congreso Internacional sobre Justicia restaurativa y mediación penal. Facultad de Derecho de Burgos. 21-22-23 Marzo 2012. Publicación Actas en Criminología y Justicia, Número 4, Junio-Agosto 2012 ISSN: 2174-1697.

Cervelló Donderis, V “Mediación víctima-agresor durante la ejecución penitenciaria”. Comunicación. Forum Mundial de Mediación. Valencia 18-21 Octubre 2012. Publicación Actas ISBN 978-980-12-6075-2, pag 236-244.

 Cervelló Donderis, V “Mediación y violencia de género en menores de edad: un enfoque educativo”. Vicenta Cervelló Donderis/ Colás Turégano, A. Comunicación. 6th International Conference OIJJ Bruselas, Noviembre 2014.

González Collantes, T., Comunicación en el congreso internacional sobre problemas actuales del Derecho Penal, sobre las amnistías en el contexto de las negociaciones de paz (Universidad de Salamanca, 2018)

Roig Torres, M.: Täter-Opfer-Ausgleich” (TOA) como modelo de la mediación penal en el sistema español. Congreso Memorial Profesor Serra: El nuevo proceso penal sin Código procesal penal, Universidad de Santiago de Compostela, 2017. http://www.manuelserradominguez.org/img/convocatorias/PROGRAMA_JORNADAS_MEMORIAL_PROF_SERRA%20DOMINGUEZ.pdf

 

PUBLICACIONS

Cervelló Donderis, V. “Principios y garantías de la mediación penal desde un enfoque resocializador y victimológico”. Revista Penal nº 31, Enero 2013, ISSN 1138-9168, págs 22

Cervelló Donderis, V. “La mediación en el sistema penal español” Libro: Cuestiones prácticas para la aplicación de la mediación penal. Dtora V. Cervelló Donderis, Valencia,  Tirant lo Blanch, 2016, ISBN 978-84-9119-966-3, pág 69 a 105

Cervelló Donderis, V. “La mediación como alternativa a la sanción en conflictos juveniles” Libro: Bienestar, formación y territorio. Reflexiones en torno a la economía social, el ciberacoso y la inmigración. Colección Universitat i teritori nº 11, Valencia, Universitat de València, 2017, ISBN 978-84-9133-065-3, pág 57-66.

Asunción Colás Turégano. Hacia una humanización de la justicia penal: la mediación en la justicia juvenil española. Principios y ámbito aplicativo en la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Revista Boliviana de Derecho. Nº 20, Págs:                142 a 167, 2015  

Asunción Colás Turégano. La mediación juvenil: el equilibrio entre la reparación a la víctima y el interés superior del menor  Tratado de Mediación. Mediación penal. T II. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia Págs:  109-134, 2017.

                                                                                                               

ALTRES

Màster propi en Mediació Penal. Directora V. Cervelló Donderis. 10a edició. 2022

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA I LINKS D'INTERÉS

http://www.formacionpostgrado.com/mediacion-penal/

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/