Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

LÍNIA DE INVESTIGACIÓ: DRET PENAL PREVENTIU I DE LA PERILLOSITAT

PROFESSOR RESPONSABLE:  ALBERTO ALONSO RIMO

El debat científic sobre la legitimitat i els límits del Dret penal preventiu i de la perillositat no ha deixat de créixer al nostre país durant els últims anys. I referent a això constitueix, sens dubte, un factor determinant el notable protagonisme que semblant model d'abordar la lluita contra la delinqüència està adquirint en el marc del dret comparat. L'ordenament penal espanyol no resulta en absolut alié a aquesta tendència i bona mostra d'això són algunes de les novetats que incorpora l'EL 1/2015, de reforma del Codi penal: 1) s'amplia l'àmbit d'aplicació de la llibertat vigilada; 2) es fa dependre de paràmetres de perillositat aspectes tan rellevants com el règim de revisió de la nova pena de presó permanent revisable; 3) s'introdueix com a pena accessòria la possibilitat d'inscriure perfils genètics de condemnats per delictes greus en la base policial de dades d'ADN en tant que puga concloure's l'existència un risc greu de reiteració delictiva; 4) es revisa el règim de suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat, condicionant-se expressament la imposició de nombroses regles de conducta a criteris de perillositat del reu; 5) o, en fi, es reformulen alguns tipus delictius i s'incorporen uns altres de nova creació -entre els quals destaquen els que eleven a categoria de delicte mers actes preparatoris- en els quals és possible detectar una clara influència dels trets de l'anomenat Dret penal de la perillositat. En aquesta mateixa línia, el Reial decret d'11 de desembre de 2015 crea el Registre Central de delinqüents sexuals. Mitjançant aquesta línia d'investigació es pretén analitzar aquesta creixent tendència polític-legislativa dominada per les idees de prevenció i de seguretat a ultrança, i per l'objectiu de combatre la perillositat criminal del delinqüent amb predomini de mecanismes inocuizadors. En particular, es busca subratllar els límits d'aquest model de Dret penal des de l'òptica dels principis garantistes que han de presidir la lluita contra la delinqüència en un Estat social i democràtic de Dret. La investigació es va centrar inicialment en l'estudi d'aquest corrent en el marc dels delictes contra la llibertat sexual i contra la violència de gènere si bé s'ha anat ampliant amb posterioritat a altres àmbits delictius, com això del terrorisme o el dels desordres públics. Tot això s'aborda des d'una perspectiva dogmàtica i política-criminal i sense perdre de vista la referència del dret comparat, i, especialment, dels sistemes jurídic-penals anglosaxó, alemany i italià.

De manera complementària, la present línia d'investigació aconsegueix també l'estudi, des d'una perspectiva psicològica i criminològica, de, entre altres qüestions, els mètodes de predicció de la perillositat, l'evolució dels índexs estadístics de determinats delictes violents en punt a la presa de decisions polític-criminals en matèria de prevenció, o la identificació, a partir de la realització i examen d'enquestes a determinats sectors de la població, de quins són les actituds de la ciutadania davant els delinqüents que tenen la consideració de perillosos i davant les penes i mesures proposades per al control de la perillositat i la inocuizació d'aquests subjectes.

-Projectes d'investigació subvencionats:


- Dret penal de la perillositat: tutela i garantia dels drets fonamentals (DER2017-86336-R, IP: Lucía Martinez Garay).
- Justícia preventiva i tutela de l'ordre públic (DER2016-77947-R, AEI/FEDER, UE, IP: A. Alonso Rimo): Rimo):https://cutt.ly/MrTr4wT

- La llibertat vigilada: fonaments polític-criminals i aplicació pràctica”
GV/2017/154, IP: C. Viana Ballester).
-"La gestió dels antecedents penals com mig per a la prevenció de la delinqüència"  (GV/2016/085, IP: C. Fernández-Pacheco Estrada)
-“Execució de penes i mesures de seguretat. Tendències polític-criminals en les modernes reformes penals” (DER2013-47859-R, IP: J.C. Carbonell Mateu)

- Dret Penal de la perillositat i mesures posdelictuales per a previndre la reincidència en delictes sexuals i de violència de gènere II (DER2012-38983, IP: E. Orts Berenguer).
- Dret Penal de la perillositat i mesures posdelictuales per a previndre la reincidència en delictes sexuals i de violència de gènere (DER2009-13295, IP: E. Orts Berenguer).
- Prevenció i control de la sinistralitat *viária: una anàlisi jurídica i criminològica (SEJ2005-05558, IP: E. Orts Berenguer).
- Programes formatius de prevenció de riscos, victimització i delinqüència. La seguretat del menor (BJU2001, IP: E. Orts Berenguer).

-Grups d´ Investigación:


- Grup d'investigació sobre Dret penal de la perillositat (DERPEligro, GIUV2015-261): https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/directorio/grupos-investigacion/ciencias-sociales-juridicas/grupo-1285956905125.html?p2=GIUV2015-261


- Grup d'investigació sobre tendències actuals en el Dret penal i la Criminologia: Prevenció i garanties penals (DPC, GIUV2017-382:
https://www.uv.es/uvweb/servicio-investigacion/es/ciencias-sociales-juridicas/grupo-1285949713769.html?p2=GIUV2017-382

-Publicacions mès destacades:

1) Libros:
-Alonso Rimo, A. (Dir.), Colomer Bea, D. (coord.), Derecho penal preventivo, orden público y seguridad ciudadana, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2019.
-Alonso Rimo, A., Cuerda Arnau, M.L., Fernández Hernández, A., (Dirs.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
-Cervelló Donderis, V., Prisión perpetua y de larga duración. Régimen jurídico de la prisión permanente revisable, Tirant lo Blanch Valencia 2015.
-Lameiras Fernández, M. y Orts Berenguer, E. (Dirs.), Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico, jurídico y policial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014.
-Orts Berenguer/Alonso Rimo/Roig Torres (Dirs.): Peligrosidad criminal y Estado de Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
-Orts Berenguer, E. (dir.), Alonso Rimo, A., Roig Torres, M. (coords.): Derecho penal de la peligrosidad y prevención de la reincidencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
-Roig Torres, M.: La cadena perpetua en el derecho alemán y británico. La prisión permanente revisable, Iustel, Madrid, 2016.


2) Artículos:
-Alonso Rimo, A., “¿Actos preparatorios o pre-crímenes? ¿Penas o pre-castigos?
Aproximación al fundamento de la criminalización de la preparación delictiva”, en Estudios Penales y Criminológicos, V. XXXVIII, 2018, pp. 461-510. http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/5394/6234
-Alonso Rimo, A., “¿Impunidad general de los actos preparatorios? La expansión de los delitos de preparación”, en InDret: Revista para el análisis del derecho, 79 (2017), pp. 1-79. http://www.indret.com/pdf/1337.pdf
-Alonso Rimo, A., “La publicidad de los antecedentes penales como estrategia de prevención del delito (a propósito de la difusión de sentencias sobre violencia de género y de los registros públicos de maltratadores)”, Revista general de Derecho penal, nº 17, mayo 2012.
-Alonso Rimo, A., “Apología, enaltecimiento del terrorismo y principios penales”, Revista de Derecho penal y criminología, UNED, 3ª Época, nº 4, 2010, pp. 13-80. http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2010-4-5010&dsID=Documento.pdf

-Alonso Rimo, A., “Medidas de seguridad y proporcionalidad con el hecho cometido (a propósito de la peligrosa expansión del Derecho penal de la peligrosidad)”, en Estudios Penales y Criminológicos, V. XXIX, 2009, pp. 107-139. https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/4145
-Cervelló Donderis, V., “Peligrosidad criminal y pronóstico de comportamiento futuro en la suspensión de la ejecución de la pena”, en Revista: La Ley Penal nº 106, enero-febrero 2014, pp. 44-62.
-Colomer Bea, D., "Sedición y desórdenes públicos: una propuesta de delimitación (a propósito de la imputación de los Jordis)", Diario La Ley, nº 9145, 22 de febrero de 2018.http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OQU4DMQx8TXOphNJWLXDIZdkLUoUQrLh7E7MbERyInaX5PYblgKWRx5rxaD4rljbgRRxjiD5uqrWvB9q2bUBejxKQkA03ytTe3VAqGoGRnd1c-51ib8BLhdRn73Y_PC44wOisyfpbuqZMskB6QnZHw3P-eoAlTiAxUwdljYwhuH6wOvvT4eb2ZBYsrAb3EickQTPHaT4rZPUzQvHzI0zo7kmb5yvgj4tJ9KY9nn_F_8auimjYKLRqxifdPQjeQUIKfzW-AY5ic94QAQAAWKE
-Colomer Bea, D., "Reflexiones en torno al bien jurídico protegido en los delitos de desórdenes públicos", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 19-18, 2017, pp. 1-28. http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OQU4DMQx8TXOphNJWLXDIZdkLUoUQrLh7E7MbERyInaX5PYblgKWRx5rxaD4rljbgRRxjiD5uqrWvB9q2bUBejxKQkA03ytTe3VAqGoGRnd1c-51ib8BLhdRn73Y_PC44wOisyfpbuqZMskB6QnZHw3P-eoAlTiAxUwdljYwhuH6wOvvT4eb2ZBYsrAb3EickQTPHaT4rZPUzQvHzI0zo7kmb5yvgj4tJ9KY9nn_F_8auimjYKLRqxifdPQjeQUIKfzW-AY5ic94QAQAAWKE

-Colomer Bea, D., "Reflexiones en torno al bien jurídico protegido en los delitos de desórdenes públicos", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 19-18, 2017, pp. 1-28. http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-18.pdf
-Colomer Bea, D., "Transport engineering and reduction in crime: the Medellín case", Transportation Research Procedia, vol. 18, 2016, pp. 88-92.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516307670
-González Collantes, T.; Sánchez Vilanova, M. (2015); “Psicopatía y medidas de seguridad”, Estudios penales y criminológicos, 127-191
-González Collantes, T.; Sánchez Vilanova, M. (2015); “Las medidas de seguridad privativas de libertad: lo que pudo ser y no fue”, Revista de Derecho Penal y Criminología, (UNED), 53-102.
-Martínez Garay, L./Montes Suay, F.: “El uso de valoraciones del riesgo de violencia en Derecho Penal: algunas cautelas necesarias”, InDret. Revista para el análisis del Derecho, ISSN 1698-739X, nº 2/2018, pp. 1 – 47 (http://www.indret.com/pdf/1375.pdf)
-Martínez Garay, L.: “La libertad vigilada: regulación actual, perspectivas de reforma y comparación con la Führungsaufsicht del Derecho penal alemán”, Revista General de Derecho Penal, nº 22, 2014, pp. 1 – 74 .
-Martínez Garay, L.: “La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad:
consecuencias para la dogmática de las medidas de seguridad” (epígrafe 5 redactado en coautoría con F. Montes Suay), InDret. Revista para el análisis del Derecho, nº 2/2014, pp. 1 – 77 (http://www.indret.com/pdf/1043.pdf).

-Roig Torres, M.: “El pronóstico de reinserción social en la prisión permanente revisable”, en InDret, nº 1, 2018.
-Roig Torres, M., “La reiteración delictiva: algunas reflexiones sobre el nuevo tratamiento en el anteproyecto de reforma del Código penal”, Revista General de Derecho Penal 19 (2013).
-Sánchez Vilanova, María (2017); “Responsabilidad de los delincuentes juveniles a la luz de la Neurociencia”, Revista Derecho y Genoma Humano. Biotecnología y Medicina avanzada, 1-47, 199-218.
-Sánchez Vilanova, María (2015); “Reflexiones sobre la virtualidad de las alteraciones en la percepción”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 437- 499.
-Soldino, V., Carbonell-Vayá, E., Perkins, D., & Tibau, X.-A. (2019). MCMI-III profiles of convicted contact sexual offenders: A cluster analysis. Journal of Forensic Psychology Research and Practice. Advance online publication. doi:10.1080/24732850.2019.1633850
-Soldino, V. y Guardiola García, J. (2017). Pornografía infantil: cambios en las formas de obtención y distribución. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 19-
28, 1-25. Soldino, V., & Carbonell-Vayá, E. J. (2017). Effect of treatment on sex offenders’ recidivism: A meta-analysis. Anales de Psicología, 33(3), 578-588. doi:10.6018/analesps.33.3.267961
-Soldino, V. y López-Pinar, C. (2017). Impulsividad y empatía en una muestra de delincuentes en tratamiento: diferencias entre delincuentes sexuales y no sexuales. Información Psicológica, 113, 2-14.

3) Capítulos de libro:
-Alonso Rimo, A., “Criminalización de los actos preparatorios y Derecho penal de autor”, en Gómez Jara (coord.), Persuadir y razonar: estudios jurídicos en Homenaje a José Manuel Maza Martín, Cizur Menor, Aranzadi, 2018.
-Alonso Rimo, A., “Orden público y adelantamiento de la línea de defensa penal. A propósito de la reforma de los delitos de desórdenes públicos”, en Cuerda Arnau, M. L./García Amado, J. A. (dirs.), Protección Jurídica del Orden Público, la Paz Pública y la Seguridad Ciudadana, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
-Alonso Rimo, A., “The Fight Against Gender-based Violence in Spain: Lights and Shadows”, en Violence and Discrimination Against Women (ed.
Sözüer/Topçuoglu/Talas), 2012, Istanbul.

-Cervelló Donderis, V., “La inocuización como objetivo punitivo”, en Represión penal y Estado de Derecho. Homenaje al Profesor Quintero Olivares, en Tamarit Sumalla,
Josep Mª / Morales Prats, Fermín / García Albero, Ramón (coords.), Aranzadi, 2018, págs. 605-626.
- Lascuraín Sánchez/Pérez Manzano/Alcácer Guirao/Arroyo Zapatero/De León Villalba/Martínez Garay: “Dictamen sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable”, en Arroyo Zapatero/Lascuraín Sánchez/Pérez Manzano (eds.)/ Rodríguez Yagüe (coord.), Contra la cadena perpetua, Ediciones Universidad de Castilla La Mancha – Tirant lo Blanch, Cuenca, 2016, ISBN 978-84-9044-220-3 (Ed. digital), 978-84-9044-219-7 (UCLM), 978-84-9119-968-7 (Tirant Lo Blanch) pp. 17 –
79
(https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/9671/9788490442203.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Martínez Garay, L., “La relación entre culpabilidad y peligrosidad”, en
Maraver/Pozuelo (coords.), La culpabilidad, Editorial BdF, Montevideo – Buenos Aires, 2019, pp. 115 – 199.
-Martínez Garay, L.: "Errores conceptuales en la estimación de riesgo de reincidencia. La importancia de diferenciar sensibilidad y valor predictivo, y estimaciones de riesgo absolutas y relativas", Revista Española de Investigación Criminológica, nº 14, 2016, pp. 1 – 31 (https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/97).
- Martínez Garay, L.; Correcher Mira, J.: “Legal Constraints on the Indeterminate Control of ‘Dangerous’ Sex Offenders in the Community: The Spanish Perspective”, Erasmus Law Review 2/2016, pp. 109-119, DOI 10.5553/ELR.000061
-Martínez Garay, L.: “Predicción de peligrosidad y juicio de constitucionalidad de la prisión perpetua”, en Arroyo Zapatero/Lascuraín Sánchez/Pérez Manzano (eds.)/ Rodríguez Yagüe (coord.), Contra la cadena perpetua, Ediciones Universidad de Castilla La Mancha – Tirant lo Blanch, Cuenca, 2016, ISBN 978-84-9044-220-3 (Ed. digital), 978-84-9044-219-7 (UCLM), 978-84-9119-968-7 (Tirant Lo Blanch), pp. 139 –
162
(https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/9671/9788490442203.pdf?seque nce=1&isAllowed=y)
-Martínez Garay, L.: “Minority Report: pre-crimen y pre-castigo, prevención y predicción”, en Vives Antón/Carbonell Mateu/González Cussac/Alonso Rimo/Roig Torres (Dirs.): Crímenes y castigos. Miradas al Derecho penal a través del arte, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 579 – 606.
-Roig Torres, M.: Especialidades de la prisión permanente revisable para terroristas: un paso más hacia el Derecho penal del enemigo, en Pérez Cepeda, A. (Dir.); Ruiz Arias, M. (Edit.): Actas del Seminario Internacional El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político-criminal, Ratio Legis Ediciones, 2017.

-Roig Torres, M.: “Cambios en la regulación de los antecedentes penales”, en González Cussac, J.L. (Dir.): Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015 (http://www.tirant.com/editorial/libro/comentarios-a-la-reforma-del-codigo-penal-de-2015-2-edicion-2015-jose-luis-gonzalez-cussac-9788490869444)
-Seigfried-Spellar, K.C., & Soldino, V. (in press).

Child Sexual Exploitation:
Introduction to a Global Problem. In T. Holt & A. Bossler (Eds.), Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance. Palgrave Macmillan.
-Soldino, V. (2017). Prevención de la reincidencia en consumidores de pornografía infantil. En E. Orts, A. Alonso y M. Roig, Peligrosidad criminal y Estado de Derecho (pp. 511-520). Valencia: Tirant lo Blanch.
-Soldino, V., y Carbonell-Vayá, E. (2017). Online child grooming: tratamiento individualizado en prisión. En C. Bringas y M. Novo, Psicología jurídica: conocimiento y práctica. Colección Psicología y Ley, nº14. (pp. 101-117). Sevilla: Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

-Congressos i Jornades mès destacades:

-Congreso La libertad vigilada y otras penas y medidas en medio abierto. Problemas y propuestas de solución, celebrado los días 9 y 10 de mayo de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universitat de València. https://www.uv.es/instituto-criminologia-ciencias-penales/es/novedades-1285967266548/Novetat.html?id=1286070592862
- Congreso Internacional sobre Orden Público, Seguridad Ciudadana y Justicia Preventiva, celebrado los días 21 a 23 de noviembre de 2018 en el Palau de Pineda, sede de la UIMP (Valencia). http://www.uimp.es/congreso-orden-publico-y-justicia-preventiva.html
-I Congreso Internacional "Delincuencia sexual on-line: retos en investigación e intervención", Valencia, mayo de 2018. https://www.uv.es/institut-criminologia-ciencies-penals/ca/novetats-1285967266548/Novetat.html?id=1286035037234
-Legal Workshop: "Why Doesn’t the U.S. Do Something About Guns?" James B. Jacobs (Chief Justice Warren E. Burger Professor of Law, New York University, US),Valencia, May 2018.

-IV Congreso de Seguridad, Justicia y Sistema Penal: "Prevención e Intervención frente al Terrorismo Yihadista en el Ciberespacio", celebrado los días 9 y 10 de febrero de 2017 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universitat de València.
http://esdeveniments.uv.es/7519/detail/iv-congreso-seguridad-justicia-y-sistema-penal_-prevencion-e-intervencion-frente-al-terrorismo-yiha.html
-Jornada sobre Terrorismo y justicia penal preventiva, celebrada el día 10 de noviembre de 2017 en la Facultad de Derecho de la Universitat de València.
https://www.uv.es/instituto-criminologia-ciencias-penales/es/novedades-1285967266548/Novetat.html?id=1286022439781
- Congreso Internacional sobre Peligrosidad criminal y Estado de Derecho, celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2016 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. http://esdeveniments.uv.es/7132/detail/congreso-internacional_ peligrosidad-criminal-y-estado-de-derecho.html
-Seminario: "La prevención de la reincidencia y la reinserción de los delincuentes", Facultad de Psicología de la Universitat de València, diciembre de 2016.
https://www.uv.es/fatwireed/Satellite/institut-criminologia-ciencies-
penals/ca/novetats/seminari-prevencio-reincidencia-reinsercio-social-delincuents- 2/12/2016-1285967266548/Novetat.html?id=1285983350101

-Convenis:

-UV - Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior): Convenio para regular las condiciones por las que estudiantes de la UV realizarán prácticas externas, trabajo fin de grado/máster, prácticas para la obtención del doctorado, de cualquier enseñanza impartida por la UVEG en dependencias de la Secretaria de Estado de Seguridad y regular las condiciones por las que el investigador de la UV pueda realizar actividades científicas en la Secretaria de Estado de Seguridad. Estudio del perfil del
consumidor de pornografía infantil reincidente.
-UV – Asociación Preven3: Aprovechamiento para investigación de resultados de intervención (tratamientos) sobre penados, tanto en medio abierto, como en medio cerrado (OTR2016-16591COLAB).