Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Aquesta línia d'investigació té com a objectius:
 

  1. Determinar les línies bàsiques de política criminal en resposta a la conformació social multicultural.
  2. Analitzar els mecanismes existents per a adequar la responsabilitat penal a condicionants personals derivats de l'adscripció a grups culturals i a condicionants inherents a l'adscripció mateixa a aquests grups, realitzant una revisió crítica i proposant millores interpretatives i de lege ferenda.
  3. Estudiar els mecanismes de tutela penal dels subjectes pertanyents a minories culturals en la seua condició de tals i els mecanismes de tutela penal de les minories culturals en si mateixes; revisar-los críticament i proposar millores interpretatives i de lege ferenda.