Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Logo del portal

Presentació

L'Institut de Desenvolupament Local de la Universitat de València és un centre de recerca i especialització teòrica i pràctica en el camp del desenvolupament local, en el seu sentit més ampli. Forma part de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL), constituït per investigadors de la Universitat Jaume I (UJI) i de la Universitat de València, experts en les diverses temàtiques contemplades en el concepte de desenvolupament sostenible, marc d'aplicació de les polítiques i estratègies de l'enfocament local del desenvolupament.
La recerca dels membres de l'IIDL s'articula entorn de quatre àrees. Cadascuna d'elles incorpora, al seu torn, els diferents aspectes i estratègies que són abordats a nivell temàtic en funció de les característiques pròpies i continguts de les recerques.

Àrea I: Gobernanza Territorial, Ordenació del Territori i Medi ambient

Els objectius són contribuir a un millor coneixement de les dinàmiques territorials i de les noves formes de planificació i de gobernanza de les polítiques territorials i sectorials a diferents escales, amb la finalitat de promoure el desenvolupament sostenible.
Subàrees:

 • Economia Regional i Desenvolupament
 • Centre d'Anàlisi, Recerca i Documentació Urbana (CAIDU)
 • Sistemes de planificació i ordenació del territori: Metodologia. Planificació d'infraestructures i equipaments. Transport i mobilitat. Estructura regional i transport. Eix mediterrani
 • Processos d'innovació, externalitats territorials, districtes industrials i desenvolupament. Xarxes de coneixement
 • Gestió sostenible de l'aigua. Desertització, residus i contaminació. Anàlisi i gestió de riscos
 • Estructura de les administracions públiques. Polítiques públiques. Planificació estratègica i gestió dels governs locals i metropolitans. Govern del territori

Àrea II: Desenvolupament Local

Els objectius són analitzar les polítiques i estratègies per al desenvolupament local sostenible, a través dels processos d'innovació, les xarxes de coneixement, l'economia regional, la cooperació internacional, els fluxos migratoris i el capital humà i social.
Subàrees:

 • Desenvolupament Local. Polítiques i estratègies. Desenvolupament Rural
 • Sistemes d'Informació Geogràfica i processos territorials
 • Canvis demogràfics, fluxos migratoris i capital humà. Capital social
 • Desenvolupament Humà. Estat del Benestar. Sistema d'Autonomia Personal i Dependència
 • Cooperació Internacional
 • Responsabilitat Social de l'Empresa


Àrea III: Turisme i Economia de la Cultura

Els objectius són estudiar els diferents col·lectius de gestió cultural i del sector turístic per a impulsar el desenvolupament dels territoris utilitzant l'economia de la cultura com a disciplina que genera aquest desenvolupament.
Subàrees:

 • Turisme i Territori
 • Economia de la Cultura


Àrea IV: Cohesió Social

Els objectius són propiciar el desenvolupament humà amb treballs d'intervenció comunitària davant situacions de vulnerabilitat i exclusió social. Aprofundir en l'Estat del Benestar, i en els processos de participació social, concertació i dinamització social.
Subàrees:

 • Desenvolupament Humà
 • Estat del Benestar. Sistema d'Autonomia Personal i Dependència
 • Intervenció socioeducativa i participació social
 • Processos de concertació i dinamització social
 • Intervenció comunitària davant la nova vulnerabilitat i contra l'exclusió social
 • Processos d'inclusió i desenvolupament personal