Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Logo del portal

(+info)

La investigació en matèria de serveis socials és encara un àrea recent en la universitat espanyola. El grup SESOCO pretén contribuir al coneixement i la visibilització investigadora dels serveis socials, tots en general, però amb major profunditat els serveis socials comunitaris, entenent aquests com una eina que redueix les desigualtats socials i afavoreix la justícia social.

El Grup SESOCO de la Universitat de València té com a objectiu principal el coneixement dels Problemes Socials de l'entorn més immediat, dirigint les seues actuacions cap a l'àmbit local per a contribuir al desenvolupament de les estructures socials i el benestar dels ciutadans comptant amb la seua participació com a eix estratègic.

En últim lloc, els objectius del grup d’investigació SESOCO pretenen participar en la creació i desenvolupament de nous conceptes, instruments i avaluacions en el camp dels serveis socials i el territori, de manera que es puguen fomentar eficaçment territoris excel·lents i sostenibles entorn de la despesa social i el benestar social.

Línies d’Investigació

Les línies d’investigació en les quals treballen actualment són:

  • Serveis Socials Municipals
  • Representacions Socials dels col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió
  • Polítiques públiques en l'àmbit de la família, infància, adolescència i joventut
  • Polítiques de Benestar i Protecció Social: salut, educació, pensions i serveis socials
  • Promoció de l'autonomia personal, la vida independent i de les persones amb capacitats diferents
  • Planificació de la intervenció socioeducativa: família i formació no reglada
  • Diagnòstics d'àmbit territorial: plans d'inclusió i cohesió social, plans d'igualtat, plans de conciliació, vida laboral i familiar