Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Logo del portal

(+info)

El Grup de Recerca de Govern i Desenvolupament Local Sostenible és el resultat de la unió de dos grups de recerca previs, el Grup de Recerca de Desenvolupament Territorial Sostenible coordinat pel Dr. Joaquín Farinós Dasí i el Grup de Recerca del Govern Local i el seu investigador principal és el Dr. Joaquín Martín Cubes.

El nou grup de recerca aborda qüestions relacionades amb l'estudi de la gestió del territori a escales local o regional, incloent la planificació del desenvolupament territorial, anàlisi de polítiques públiques, polítiques de desenvolupament regional i europees i la geografia política regional; amb l'objectiu d'impulsar la innovació en els processos de gestió i govern local, gràcies a l'anàlisi i estudi de l'estructures de les administracions públiques locals, gestió de governs locals i participació ciutadana.

Dues qüestions són essencials a l'hora d'entendre el present grup. D'una banda, el desenvolupament sostenible com a via per a la competitivitat. L'elaboració de plans de desenvolupament regional serveix per a delimitar les debilitats i fortaleses d'un territori i traçar els possibles camins o lineamientos estratègics perquè siguen regions competitives. També, per a rescatar certes característiques especials d'algunes localitats i les seues fortaleses perquè siguen la base d'un nou desenvolupament local. Així mateix, és clau atendre a la gestió i públiques, ja que l'avaluació de les polítiques locals és necessària per a proposar nous models, enfocaments i tècniques que contribuïsquen a millorar el funcionament i la gestió de les entitats locals.

Així, les àrees de coneixement abordades inclouen:

  • Planificació del Desenvolupament Territorial
  • Anàlisi de Polítiques Públiques
  • Polítiques de Desenvolupament Regional
  • Geografia Política Regional
  • Ciències i Institucions Polítiques
  • Vida Política
  • Sociologia Política
  • Administració Pública


El grup de recerca està adscrit a l'Institut de Desenvolupament Local de la Universitat de València (IIDL), un centre de recerca i especialització teòrica i pràctica en el camp del desenvolupament local, en el seu sentit més ampli, constituït per investigadors de la Universitat Jaume I (UJI) i de la Universitat de València, experts en les diverses temàtiques contemplades en el concepte de desenvolupament sostenible, marc d'aplicació de les polítiques i estratègies de l'enfocament local del desenvolupament.

La recerca dels membres de l'IIDL s'articula entorn de quatre àrees. Cadascuna d'elles incorpora, al seu torn, els diferents aspectes i estratègies que són abordats a nivell temàtic en funció de les característiques pròpies i continguts de les recerques.

Àrea I: Gobernanza Territorial, Ordenació del Territori i Medi ambient
Els objectius són contribuir a un millor coneixement de les dinàmiques territorials i de les noves formes de planificació i de gobernanza de les polítiques territorials i sectorials a diferents escales, amb la finalitat de promoure el desenvolupament sostenible.
Subàrees:
o Economia Regional i Desenvolupament
o Centre d'Anàlisi, Recerca i Documentació Urbana (CAIDU)
o Sistemes de planificació i ordenació del territori: Metodologia. Planificació d'infraestructures i equipaments. Transport i mobilitat. Estructura regional i transport. Eix mediterrani
o Processos d'innovació, externalitats territorials, districtes industrials i desenvolupament. Xarxes de coneixement
o Gestió sostenible de l'aigua. Desertització, residus i contaminació. Anàlisi i gestió de riscos
o Estructura de les administracions públiques. Polítiques públiques. Planificació estratègica i gestió dels governs locals i metropolitans. Govern del territori

Àrea II: Desenvolupament Local
Els objectius són analitzar les polítiques i estratègies per al desenvolupament local sostenible, a través dels processos d'innovació, les xarxes de coneixement, l'economia regional, la cooperació internacional, els fluxos migratoris i el capital humà i social.
Subàrees:
o Desenvolupament Local. Polítiques i estratègies. Desenvolupament Rural
o Sistemes d'Informació Geogràfica i processos territorials
o Canvis demogràfics, fluxos migratoris i capital humà. Capital social
o Desenvolupament Humà. Estat del Benestar. Sistema d'Autonomia Personal i Dependència
o Cooperació Internacional
o Responsabilitat Social de l'Empresa

Àrea III: Turisme i Economia de la Cultura
Els objectius són estudiar els diferents col·lectius de gestió cultural i del sector turístic per a impulsar el desenvolupament dels territoris utilitzant l'economia de la cultura com a disciplina que genera aquest desenvolupament.
Subàrees:
o Turisme i Territori
o Economia de la Cultura

Àrea IV: Cohesió Social
Els objectius són propiciar el desenvolupament humà amb treballs d'intervenció comunitària davant situacions de vulnerabilitat i exclusió social. Aprofundir en l'Estat del Benestar, i en els processos de participació social, concertació i dinamització social.
Subàrees:
o Desenvolupament Humà
o Estat del Benestar. Sistema d'Autonomia Personal i Dependència
o Intervenció socioeducativa i participació social
o Processos de concertació i dinamització social
o Intervenció comunitària davant la nova vulnerabilitat i contra l'exclusió social
o Processos d'inclusió i desenvolupament personal

VIDEO PRESENTACIÓN