University of Valencia logo Logo University Research Institute of Criminology and Criminal Science Logo del portal

Presentació del LabCrim

LABORATORI DE CRIMINALÍSTICA I CRIMINOLÒGIC DEL ICCP


La idea de crear un laboratori d'estudis criminalísticos i criminològics, associat a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València, naix de la necessitat de donar suport i orientar, no sols als professionals del dret i a les Administracions, sinó també a aquells particulars que, per l'una o l'altra raó, requerisquen ajuda en determinades situacions mitjançant l'assessorament tècnic científic, jurídic o sociològic, contribuint  a reforçar la seguretat jurídica.

L'emissió d'Informes tècnics per especialistes vinculats al ICCP o la coordinació de diversos professionals externs que puguen ser necessaris en informes complexos, la interpretació o revisió a petició de les parts personades en el procés, els seus representants i en suport a la família en situacions difícils, són algunes de les tasques a les quals s'obri aquesta iniciativa.

Si bé en matèria penal, principalment, seran les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i les Policies Autonòmiques amb competència, o Policies Locals, els qui per mandat legal donen principi a les actuacions d'aquesta índole, no és menys cert que, en alguns casos, l'etiologia i circumstàncies dels fets donen lloc al seu arxiu per aquestes i sí que serà necessari continuar les investigacions pel seu interés per a altres actors, màximament quan en moltes ocasions la línia entre la intencionalitat i l'accident pot no ser clares.

Assumptes civils, gestió de riscos en empreses, estudis de seguretat en edificis, assumptes de família, suport a les companyies asseguradores, reforç als informes policials que, no sent contradictoris, pogueren aportar visions diverses i fins i tot, per què no, plantejaments d'hipòtesis noves.

L'experiència dels lletrats i investigadors membres de l'Institut configura un equip idoni per a l'eficient gestió de la prova pericial, al servei de l'Administració de Justícia i de la ciutadania, coordinant els dos vessants de la prova pericial: la tècnica i la jurídica.