University of Valencia logo Logo del portal

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA)

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) és un organisme de la Generalitat Valenciana la missió del qual és treballar per a l'ocupació, oferint als ciutadans de la Comunitat Valenciana la possibilitat de millorar-ne la capacitació professional i la promoció individual, per la incorporació, el reingrés o el manteniment en el mercat laboral i a les empreses la possibilitat de satisfer les seues necessitats d'ocupació, facilitant-los les mesures, els mecanismes i els instruments adequats per a això.

VISIÓ

El LABORA pretén convertir-se en un referent bàsic en matèria d'ocupació per a ciutadans i empreses per:

 • el seu model col·laboratiu,
 • la prestació de servicis personalitzats i de valor,
 • el seu equip humà compromés i qualificat.
 • la busca de la innovació contínua en les seues actuacions i ferramentes
 • i potenciar així la seua participació en el desenrrotllament econòmic i social de la Comunitat.

VALORS EN QUE CREIEM

 • Compromís de les persones amb les persones: Motivació, professionalitat, treball en equip, empatia amb usuaris, respecte, proactivitat i formació interna.
 • Transparència, ètica i responsabilitat social: responsabilitat pública, visibilitat, accés a la informació de forma comprensible i senzilla, comunicació interna i externa, avaluació objectiva, participació social, veracitat en la informació, comportament ètic.
 • Universalitat, igualtat d'oportunitats i atenció a la diversitat
 • Corresponsabilitat

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ - COM FEM LES COSES?

 • Flexibilitat de l'organització: adaptació al canvi, territorialització, detecció contínua de necessitats i distribució recursos segons les necessitats.
 • Personalització servicis: proximitat, accessibilitat, atenció personalitzada i millora del nivell de cobertura per mitjà d'atenció presencial i telemàtica.
 • Racionalització de la gestió: simplificació administrativa, eficàcia, eficiència i economia i optimització d'espais i equipaments, i qualificació interna.
 • Orientació a la consecució de resultats i millora contínua: avaluació contínua d'actuacions utilització d'indicadors, aprofitament de bones pràctiques, realització de comparacions i implicació de tota l'organització, i creativitat i innovació.
 • Col·laboració amb entitats públiques i privades: optimització de recursos, proximitat, desconcentració i ampliació de la cobertura.
 • Transversalitat en la gestió de les PAE: Complementarietat de les actuacions, coherència i coordinació amb altres polítiques públiques, coordinació i proactivitat comunicativa.

 

Dades de contacte de LABORA

Servei Valencià d'Ocupació i Formació Tlf. Correu electrònic Xarxes socials

Enllaç a la web del LABORA

616.124.143

labora@gva.es

Facebook Twitter Youtube
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy