Logo de la Universitat de València Logo LENA Literatures Ètniques Nord-Americanes en un Context Global Logo del portal

Què oferim?

Difusió pedagògica

Oferim la possibilitat de coordinar i impartir cursos, tallers i xarrades relacionats amb les nostres àrees d'investigació en universitats, centres d'ensenyament secundari i institucions culturals.


Investigació i assesoria cultural

Entre les temàtiques que analitzem i que podem abordar com a ponents, docents, investigadors, o assessors podem esmentar les següents: com ensenyar, llegir i analitzar la literatura produïda per minories ètniques als Estats Units, el Canadà i Mèxic; com aplicar una pedagogia i teoria crítiques descolonitzadores en la investigació i la docència; com entendre i explicar la història, cultura i tradicions de les minories ètniques als Estats Units, el Canadà i Mèxic; la funció de perspectives teòriques i socials com la interseccionalitat, el gènere, la raça i la sexualitat en la literatura nord-americana, canadenca i mexicana; com aplicar la teoria feminista, multicultural, postcolonial i transfronterera als textos literaris i culturals produïts per autors i autores de minories ètniques des del respecte i el compromís amb les seues històries, tradicions epistemològiques, interessos i objectius; com s'ha construït la identitat ètnica al llarg de la història; què entenem per narratives del trauma i la resistència; quina és la relació entre la literatura nord-americana i altres expressions artístiques (cinema, pintura, fotografia); les literatures ètniques com a literatura mundial; quin és l'estat actual de les llengües i cultures minoritzades a Amèrica del Nord; quina és la relació que estableixen amb l'ecologia i la sostenibilitat els pobles amerindis a través de les seues pràctiques culturals, socials, espirituals i narratives.

 
Altres qüestions i àrees d'estudi examinades pels membres d'aquest Grup d'Investigació inclouen els estudis de l'aigua i els seus ecosistemes en la literatura i cultura americanes; com s'interrelacionen els processos de construcció de l'etnicitat, el racisme i la justícia social a Amèrica del Nord; el moviment pels drets Civils i el seu llegat a Amèrica del Nord, la precarietat social i l'ètica de les cures, la poesia i el teatre Nord-americà contemporani, la literatura escrita per immigrants i comunitats diaspóricas, la afrodescendencia, la transindigeneidad i l'indigenisme en un context global.


Traducció

Els membres d'aquest Grup d'Investigació també realitzen traduccions d'aquest corpus literari i/o poden assessorar altres traductors i traductores amb la comprensió dels contextos històrics, culturals i literaris de les obres i amb la identificació d'una terminologia que siga culturalment respectuosa i políticament compromesa.


Organització de jornades i congressos

A més organitzem jornades, simposis i congressos nacionals i internacionals centrats en aquesta àrea d'estudis i podem col·laborar en l'organització d'esdeveniments similars o assessorar els seus organitzadors en la mesura de les nostres possibilitats.