University of Valencia logo Logo Luis Amigó Chair Logo del portal

Xarxa Estatal d'Innovació Docent en Infància, Adolescència, Joventut i Societat (REIDIAJS)

Xarxa Estatal d'Innovació Docent en Infància, Adolescència, Joventut i Societat (REIDIAJS)

REIDIAJS (Xarxa Estatal d'Innovació Docent en Infància, Adolescència i Joventut en Societat) és un xarxa estatal en l'àmbit de la docència i investigació amb infància adolescència i joventut vinculada a la REJS (Xarxa d'Excel·lència de Joventut i Societat).

REIDIAJS està formada per més de 70 professionals, de la docència, la intervenció directa, la investigació, etc A més 15 universitats participen i cadascuna d'elles organitza accions l'eix de les quals és promoure interessos i accions de docència + investigació en l'alumnat per a incrementar les seues competències dels diferents nivells educatius: primària, secundària, formació professional / batxillerat i d'educació superior. A més, la xarxa promou la investigació transversal i col·laborativa des dels diferents àmbits educatius, posant el focus en la infància i joventut en risc, mitjançant accions específiques.

El vídeo mostra com a alumnat de la Universitat de València, col·labora en projectes d'investigació transversals, connectant diferents àrees de coneixement a fi d'entrenar aprenentatges a l'aula i traslladar-los a la vida real.

  • Autoria del vídeo: José Javier Navarro Pérez (IP), Paula Samper García, José Manuel Tomás Miguel, Amparo Oliver Germes, Pedro Morillo Tena i Marcos Fernández Marín.
  • Música: Plaidness by Francis Preve.
  • Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa.