Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: ------

Crèdits optatius: 45

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2136

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: http://www.uv.es/mastereticaydemocracia/

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló

Comissió de Coordinació Acadèmica Agustín Domingo Moratalla (Director)
Francisco Arenas Dolz
Jesús Marcial Conill Sancho
Domingo Garcia-Marzá
Emma Segrera Manzano (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L'Ètica i la Filosofia Política són dos dimensions de la Filosofia molt demandades per la societat. El màster "Ética i Democracia" intenta respondre a estes demandes, tractant a fons els grans temes de l'Ètica i la Política, amb especial referència a la democràcia, comptant per a això amb el bagatge dels filòsofs clàssics i contemporanis i amb altres fonts del saber, com la literatura i les ciències. El màster s'estructura en dos grans parts. La primera es referix als Fonaments de l'Ètica i la Política, i inclou tres blocs que tracten qüestions com les següents: democràcia, ciutadania, Estat i societat civil, multiculturalisme i interculturalitat, justícia global, cosmopolitisme, desenrotllament humà, solidaritat, drets humans, teoria feminista i religió. La segona part se centra en les Ètiques Aplicades a distintes esferes de la vida social: a l'educació moral en una societat pluralista i democràtica, a l'economia i l'empresa, als mitjans de comunicació, i a la ciència i la tecnologia, amb especial dedicació a la bioètica, la biopolítica i l'ètica ecològica. El màster té vinculació amb el Doctorat Interuniversitari en Ètica i Democràcia, amb Menció cap a l'Excel·lència, des del que es desenrotlla una investigació puntera en Ètica, Filosofia Política i Ètiques Aplicades. Esta investigació pionera ha permés que el grup de professors que ho impartix haja sigut reconegut com a Grup d'I+D+i d'Excel·lència de la Generalitat Valenciana.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Ètica i democràcia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Agustin.Domingo@uv.es