Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

El màster en Ètica i Democràcia introdueix a l'estudiant en la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l'ètica i la filosofia política. Especialment, ofereix coneixements avançats en ètica empresarial i en teoria de la democràcia. Aquest màster té vinculació amb el programa de doctorat interuniversitari en Ètica i Democràcia des del qual es desenvolupa una investigació puntera en ètica, ètiques aplicades i filosofia política des de 1998. La investigació pionera en l'àmbit de les ètiques aplicades i de la filosofia política ha permès que sigui reconegut des l'any 2003 com a Grup d'I + D + I d'Excel·lència de la Generalitat Valenciana, on compte fins a l'any 2014 amb un programa de grups de recerca d'excel·lència Prometeu

Guies docents

Guía completa 

Matèries (assignatures) Caràcter Crèdits ECTS
Universitat Jaume I    
Teoria crítica i Habermas: ètica, política i economia  OP 5
Teoria política feminista OP 5
Ètica empresarial: comunicació i societat civil OP 5
RSE en perspectiva ètica OP 5
Ètica, Política i Religió OP 5

 

Matèries (assignatures) Caràcter Crèdits ECTS
Universitat de València    
Teories de la ciutadania i de la democràcia OP 5
Hermenèutica crítica: de Nietzsche a Ortega i Gasset OP 5 OP 5
Ètica, retòrica i política OP 5
Educació per a una ciutadania activa OP 5
Educación y medios de comunicación OP 5
Etica ecològica OP 5
Ciències del món contemporani en perspectiva ètica OP 5
Bioètica i biopolítica OP 5
Ciutadania cosmopolita i desenvolupament humà OP 5
Raó d'Estat i democràcia OP 5