Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

Objectiu del màster

L'objectiu general del curs és la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l'Ètica i la Filosofia Política, especialment ofereix coneixements avançats en Ètica Empresarial i en Teoria de la Democràcia.


Els objectius específics són:

  1. Formació actualitzada de primer nivell en filosofia moral i política i en ètiques aplicades (ètica empresarial, ètica cívica, ètica i ciència, ètica i democràcia).
  2. Coneixement avançat de les línies acadèmiques i de recerca obertes en l'actualitat tant en filosofia moral i política com en ètiques aplicades.
  3. Desenvolupament d'una capacitat crítica i analítica que permeta afrontar els estudis, temes i problemes presents en les societats actuals.
  4. Capacitació per a proposar i introduir dinàmiques innovadores tant en els àmbits professionals com en les institucions socials, polítiques i econòmiques.
  5. Formació per a ser capaces d'aplicar o proposar nous enfocaments creatius que tinguen en consideració la perspectiva ètica inherent a qualsevol praxi humana.
  6. Iniciació a la recerca científica i aplicada a la temàtica de la filosofia moral i política i als àmbits de l'ètica aplicada.