Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
ARENAS DOLZ, FRANCISCO

ARENAS DOLZ, FRANCISCO

PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament

Despatx 610 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avda. Blasco Ibáñez 30 46010 València

(9639) 83731

francisco.arenas@uv.es

Biografia
 

Nascut a València (1978). Professor Titular de Filosofia Moral en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia 'Sant Vicent Ferrer' de València. Llicenciat en Filologia Clàssica i llicenciat i doctor en Filosofia per la Universitat de València amb premi extraordinari de doctorat. Va obtindre un segon doctorat en Filosofia per la Universitat de Bolonya.

Les seues línies d'investigació se centren en temes relacionats amb la filosofia moral, la filosofia política i la filosofia social, la filosofia clàssica i l'hermenèutica contemporània, la filosofia de l'art de viure, les filosofies del món, les relacions entre filosofia i literatura, Aristòtil i Nietzsche. Pertany al grup d’investigació ETIDEMO (Ètiques Aplicades i Democràcia). És autor de nombrosos llibres, capítols de llibres i articles en revistes nacionals i estrangeres.

Ha format part de més de deu projectes d'investigació nacionals i internacionals, entre els quals cal destacar el projecte Generació de Coneixement-2021 ‘Conflictes armats i crisis humanitàries: les humanitats i ciències socials davant els desafiaments de la seguretat multidimensional' (MCI) i dos projectes en el programa Prometeu.

Ha dirigit 7 tesis doctorals, 5 de les quals tenen menció internacional.

Ha realitzat estades en centres de reconegut prestigi a París, Torí, Bolonya, Friburg, Magúncia, Estocolm, Ginebra, Oxford, Washington, Boston i Ciutat de Mèxic. Ha sigut becari del Real Col·legi d'Espanya i de la Fundació Alexander von Humboldt.

Té reconeguts tres sexennis d'investigació. Ha sigut membre de la Junta Directiva de la Secció de Castelló i València de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics SEEC).

En la Universitat de València és director del Departament de Filosofia des de 2019 i coordina l'Itinerari en Filosofia i el Curs d'Alts Estudis en Pensament i Cultura de l'Antiguitat Clàssica (ANCLA) del Programa Universitari La Nau Gran.

Ha impartit docència en titulacions de grau i màster oficial, així com nombrosos cursos d'extensió universitària, en la Universitat de València i en altres universitats espanyoles i estrangeres.

Ha format part de nombrosos projectes d'innovació docent, entre els quals cal destacar Ethos Living Lab - Ètica i Professions, impulsat per la Universitat de València.

Així mateix, ha liderat projectes de cooperació que han tingut com a resultat diferents publicacions.

També ha participat en congressos i jornades de caràcter docent i en programes de dinamització i millora de la docència. Té reconeguts quatre quinquennis docents, destacant la qualificació d'Excel·lent del nivell avançat en l'últim període avaluat.

Ha sigut avaluador dels programes Erasmus+, Turing Scheme, COST, ENI CBC Med, EACEA, Horitzó 2020 i Horitzó Europa.

CANTARINO SUÑER, MARIA ELENA

CANTARINO SUÑER, MARIA ELENA

PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets

Profesora Titular de Universidad "Filosofía Moral" Departamento de Filosofía Facultad de Filosofía y CC.EE. Avda. Blasco Ibáñez, 30 (Despacho 609)

(9638) 64227

elena.cantarino@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

CONILL SANCHO, JESUS MARCIAL

CONILL SANCHO, JESUS MARCIAL

PDI-Emerit/a Universitat

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (6ª Planta) Avda. Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia

(9639) 83730

jesus.conill@uv.es

Biografia
 

Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación en las Universidades de Múnich, Bonn, Frankfurt a.M., St. Gallen y Notre Dame. Es Patrono Fundador y Asesor de la Fundación ÉTNOR y miembro del Seminario de Investigación Xavier Zubiri. Es autor de los libros Ética Hermenéutica (Tecnos) y El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración (Tecnos).

DOMINGO MORATALLA, AGUSTIN

DOMINGO MORATALLA, AGUSTIN

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Facultad de Filosofía y ciencias de la Educación Despacho 608

(9639) 83733

agustin.domingo@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

FERNANDEZ ZAMORA, JESUS ANTONIO

FERNANDEZ ZAMORA, JESUS ANTONIO

PDI-Associat/Da Universitari/A

Despacho: 606bis Planta 6 Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. (Enviar correo para solicitar tutoría)

jesus.a.fernandez@uv.es

Biografia
 

Dedicat al camp de la docència, la filosofia i les ètiques aplicades, és Doctor en Filosofia per la Universitat de València i Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Sant Vicent Ferrer de València. Desenvolupa la seua tasca docent com a professor associat del Departament de Filosofia en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València i com a professor de filosofia en Ensenyament Secundari. Les línies d'investigació que segueix en l'actualitat són l'ensenyament i aplicació del pensament crític tant en educació formal com en educació no reglada, així com la implantació de l'ètica en diversos sectors de la societat, molt especialment en la sanitat (bioètica i neuroética), en el món de l'empresa (ètica empresarial i RSE) i en la vida política (ètica política i ètica cívica). També està interessat en  el pensament espanyol i iberoamericà del segle XX.

PUBLICACIONS (SELECCIÓ)

LLIBRES

 • Arenas-Dolz, Francisco; Fernández Zamora, Jesús A., Pensamiento crítico, ética cívica y educación para la democracia, Reproexpres Ediciones, Valencia, 2014. (ISBN 978-84-15323-81-85).
 • Arenas-Dolz, Francisco; Fernández Zamora, Jesús A., Saber y comprender. Introducción al pensamiento filosófico contemporáneo, Reproexpres Ediciones, Valencia, 2013. (ISBN 978-84-15323-40-2).
 • Camacho, Paula, Fernández Zamora, Jesús A., López, Carlos, Llofriu, Miguel, Quintás, Guillermo Estudio sobre el Prólogo a la 2ª edición de la Crítica de la Razón Pura de Kant, PUV, Valencia, 2010. (ISBN 978-84-370-7601-0).
 • Baselga, J. F., Fernández Zamora, Jesús A., Martínez, Mª A., Coronado, E., Karl Marx. Filosofía contemporánea. Manifiesto Comunista, partes I y II, Boreal libros, Valencia, 2010. (ISBN 978-84-613-8112-8).

LLIBRES DE CARÀCTER PEDAGÒGIC

 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Más que cuentos. Lecturas para crecer. 1º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8880-3).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Más que cuentos. Lecturas para crecer. 2º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8882-7).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Más que cuentos. Lecturas para crecer. 3º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8884-1).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Más que cuentos. Lecturas para crecer. 4º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8886-5).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Propuesta Didáctica. Más que cuentos. Lecturas para crecer. 1º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8881-0).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Propuesta Didáctica. Más que cuentos. Lecturas para crecer. 2º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8883-4).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Propuesta Didáctica. Más que cuentos. Lecturas para crecer. 3º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8885-8).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Miguel LLofriu Terrasa, Propuesta Didáctica. Más que cuentos. Lecturas para crecer. 4º ESO. Ed. Edelvives, 2013. (ISBN: 978-84-263-8887-2).

CAPÍTOLS DE LLIBRES

 • Fernández Zamora, Jesús A., El final de la modernidad en la Generación del 14, en Aznar Hugo (ed.), La Generación del 14. España ante su modernidad inacabada, Plaza y Valdés, Madrid, 2016, pp. 225-236, (ISBN: 978-84-16032-73-0).
 • Fernández Zamora, Jesús A., Los correlatos genéticos y neurológicos de la espiritualidad. ¿El origen biológico de la religión?, en El mejoramiento humano, Comares, Granada, 2015, pp.286-295, (ISBN: 978-84-9045-364-3).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “El yo neural
. Los engranajes neuroéticos de la conducta moral”, en VV.AA., Los retos de la Filosofía en el siglo XXI, PUV, Valencia, 2015, Vol IV, pp. 15-20, (ISBN 978-84-370-9680-3).
 • Fernández Zamora, Jesús A., colaboración en la bibliografía comentada, en Cortina, Adela (ed.), Guía Comares de Neurofilosofía Práctica, Comares, Granada, 2012. (ISBN: 978-84 98-36-989-2).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “Las raíces biológicas de la moralidad. Una vía de acceso a la fundamentación ética”, en Francisco Javier López Frías (coord..), Bioètica, Neuroética, Libertad y Justícia, Nau Llibres, Valencia, 2013, pp. 1111-1120. (ISBN: 978-84-9045-073-4).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “El origen neurobiológico de los sentimientos morales”, , en Pedro Pérez Zafrilla (coord..), Bioètica, reconocimiento y democracia deliberativa, Nau Llibres, Valencia, 2011, pp. 29-39. (ISBN: 978-84-9836-910-6).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “La educación moral como liberación. Una propuesta de educación en el desarrollo desde la filosofía de Xavier Zubiri”, en Francisco Arenas-Dolz, Lorena Cebolla Sanjuán, Lidia de Tienda Palop y Luca Giancristofaro (eds.), VIII Congreso Internacional de IDEA. Ética del desarrollo humano y justicia global. Instituciones y ciudadanos responsables ante el reto de la pobreza. Valencia, del 2 al 4 de diciembre de 2009, Nau Llibres, Valencia, 2009, pp. 146-152. (ISBN: 978-84-7642-791-0).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “La voluntad en Xavier Zubiri. Una interpretación postnietzscheana de la voluntad de poder”, en Francisco Arenas-Dolz, Luca Giancristofaro y Paolo Stellino (eds.), Nau Llibres, Valencia, 2007, pp. 269-279. (ISBN: 978-84-7642-744-6).

ARTÍCLES DE REVISTES

 • Fernández Zamora, Jesús A., La alta moralidad de lo verdadero, o de cómo lo bello nos compromete con la realidad (Reseña). Laocoonte, Revista de estética y teoría de las artes. Vol. 3, Nº 3, 2016 (ISSN: 2386-8449).
 • Fernández Zamora, Jesús A., La experiencia de la realidad. Influencias de Unamuno, Ortega y Zubiri en la filosofía de Marías. Celtiberia. Año nº 64, Nº 108, 2014, (número conmemorativo del I Centenario del nacimiento de Julián Marías), (ISSN: 0528-3647).
 • Fernández Zamora, Jesús A., El postmodernismo de Ortega y Gasset. La superación de la modernidad en Meditaciones del Quijote. Debats, Institució Alfons el Magnánim, nº 124, octubre 2014. (ISSN 0212-0585).
 • Fernández Zamora, Jesús A., La Crítica de Ortega y Gasset a la fenomenología. Las influencias de Husserl y Natorp en la elaboración de las Meditaciones del Quijote. Revista de Estudios Orteguianos, Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, nº 28, mayo 2014. (ISSN: 1577-0079).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “Religión, cristianismo y mística en el pensamiento de Unamuno Las influencias de Sabatier y Harnack en «del sentimiento trágico de la vida»”, Filosofía para niños. Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de Filosofía para Niños y de Filosofía para Crianças, Valencia, 2010. (ISSN: 1699-5295).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “El hombre como realidad responsable. La cuestión de la responsabilidad en la filosofía de Xavier Zubiri.”, Filosofía para niños. Revista Internacional de los Centros Iberoamericanos de Filosofía para Niños y de Filosofía para Crianças, Valencia, 2008. (ISSN: 1699-5295).
 • Fernández Zamora, Jesús A., “La asunción de lo biológico, lo personal y lo moral en la realidad histórica (Zubiri interpretado por Ellacuría)”, Cuadernos de Filosofía Latinoamericana Vol. 29, Nº 99, Bogotá, Julio-diciembre 2008, (ISSN: 012-084-6-2).
GRACIA CALANDIN, JAVIER

GRACIA CALANDIN, JAVIER

PDI-Titular d'Universitat

Despacho 606 Facultad de Filosofía y CCEE Blasco Ibáñez 30 46010 Valencia Universidad de Valencia

(9639) 83728

692888909

javier.gracia@uv.es

Biografia
 

Llicenciat i doctor en Filosofia per la Universitat de València amb Premi Extraordinari de Doctorat i Títol de Doctor Europeu. Ha realitzat estades d'investigació en la Freie Universität  (Berlín, Alemanya) , Eberhard Karls University  (Tubinga, Alemanya)  Northwestern University  (Evanston, EUA) , Oxford University  (Anglaterra) , Johannes Gutenberg Universität (Magúncia, Alemanya) , University of Cambridge (Anglaterra) i Universidade Nova (Lisboa) . Ha rebut beques del Ministeri espanyol d'educació, de la Universitat de València i del DAAD.

És Professor Titular de Filosofia Moral, Política i Social de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'educació de la Universitat de València. Té reconocidos dos quinquennis docents (últim 2017) i per l'ANECA dos sexennis d'investigació (últim 2018) . Durant 8 anys va ser professor numerari de Filosofia d'Ensenyança Secundària. També ha passat per les figures de becari d'investigació FPU del Ministeri d'educació espanyol, Professor Associat, Professor Ajudant Doctor y Profesor Contractat Doctor. 

És professor coordinador de l'especialitat de Filosofia del Màster en Profeor/a d'Educació Secundària de la Universitat de València. Des de 2009 és professor del Màster en Ètica i Democràcia i del programa de doctorat en Ètica i Democràcia. Des de 2017 és professor invitat del Programa de doctorat en Ciències de l'educació de la Universitat Tecnològica de Pereira a Colòmbia. Des de 2004 és professor col·laborador de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat Valenciana, en el que ha impartit l'assignatura d'Ètica de les organitzacions i ètica policial a comissaris, intentedentes, inspectors i oficials de policia.

Ha dirigit 2 tesi doctoral, 40 Treballs Final de Màster i nombrosos Treballs Final de Grado. 

Ha participat com a membre en diversos projectes d'investigació del Ministeri espanyol, la Generalitat València i com a investigador principal en projectes d'investigació de la Universitat de València. També ha sigut l'investigador principal de diversos projectes d'innovació educativa i en estos moments és el coordinador de la xarxa internacional d'innovació educativa en la Filosofia

Les seues línies principals d'investigació són la hermenéutica crítica, la filosofia política y social, la filosofia espanyola, les ètiques aplicades, l'ètica intercultural, l'ètica policial, las claus ètiques per a la formació i educació humana en una societat pluralista i democrática, la innovació educativa en l'ètica i filosofia, la neuroética y la ètica per a la inteligencia artificial

HERRERAS MALDONADO, ENRIQUE

HERRERAS MALDONADO, ENRIQUE

PDI-Titular d'Universitat

Facultad de Filosofía y CCEE Avda. Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia Despacho: 604 Horario tutorías: martes de 10:30 a 13:30 horas

(9639) 83726

enrique.herreras@uv.es

Biografia
 

Professor d'Ètica i Filosofia Política a la Universitat de València. Els seus últims llibres publicats són: La tragedia griega y los mitos democráticos; Biblioteca Nueva, 2011; Notas y contranotas para una Estética Teatral. Aportaciones de la escena al pensamiento contemporáneo; Artez Blay, 2016 (VII Premio Internacional Artez Blai de Investigación), y Las contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI; Biblioteca Nueva, 2017 (en coautoria amb Ana Noguera). En l'àmbit didàctic, és membre de l'Institut de Creativitat i Innovacions educatives (Universitat de València). Ha realitzat estades de recerca a la Universitat Tor Vergata de Roma, i a la Universitat de Bolonya. Les línies d'investigació actuals versen sobre mitjans de comunicació i democràcia, la relació entre política i estètica, i filosofia política contemporània.

  

MUÑOZ FERRIOL, MARIA AMPARO

MUÑOZ FERRIOL, MARIA AMPARO

PDI-Associat/Da Universitari/A
ORTEGA ESQUEMBRE, CESAR

ORTEGA ESQUEMBRE, CESAR

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
PEREZ ZAFRILLA, PEDRO JESUS

PEREZ ZAFRILLA, PEDRO JESUS

PDI-Titular d'Universitat

Despatx 605 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avda. Blasco Ibáñez 30 46010 València (9639) 83727 p.jesus.perez@uv.es

83727

p.jesus.perez@uv.es

Biografia
 

És professor Titular al Departament de Filosofia de la Universitat de València i Professor del Màster en Ètica i Democràcia i del Programa de Doctorat en Ètica i Democràcia de la Universitat de València. És membre del Grup d’Investigació en Ètiques Aplicades i Democràcia de la Universitat de Valencia.  És autor de La democracia en cuestión. Los ciudadanos demandan una política diferente.

Ha format part com a membre de diversos projectes d’investigació nacionals i internacionals a les Universitats de València, Oxford, Trento i UNED. Ha participat en projectes d’innovació educativa i ha dirigit el Curs MOOC “Nuevas formas de participación política” de la Universitat de Valencia.

Les seues línies d’investigació són la filosofia moral i política, la teoria de la democràcia, democràcia deliberativa, el pluralisme moral i la interculturalitat, el desacord moral en el debat públic, la neuroètica, la neuropolítica, la psicologia moral. Actualment està treballant sobre el fenomen de la polarització política en la vida social i internet.

SIURANA APARISI, JUAN CARLOS

SIURANA APARISI, JUAN CARLOS

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat

Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 6ª Planta, Despacho 607, Avda. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Valencia

(9639) 83732

juan.c.siurana@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]