Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
ARENAS DOLZ, FRANCISCO

ARENAS DOLZ, FRANCISCO

PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament

Despatx 610 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avda. Blasco Ibáñez 30 46010 València

(9639) 83731

francisco.arenas@uv.es

Biografia
 

Carrera acadèmica:

 • 2000/2001 Llicenciat en Filosofia i Filologia Clàssica, Universitat de València
 • 2002 Diploma d'Estudis Avançats, Ètica i Democràcia, Universitat de València
 • 2003 Diploma d'Estudis Avançats, Filologia Llatina, Universidad Complutense de Madrid
 • 2004 Llicenciat en Estudis Eclesiàstics, Facultad de Teología «San Vicente Ferrer», València
 • 2004-2007 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «Ètica, desenvolupament humà i deliberació pública». Ministeri d'Educació i Ciència
 • 2004-2008 Professor Ajudant (Filosofia Moral), Universitat de València
 • 2006-2007 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «Deliberació i diàleg intercultural en els mitjans de comunicació i en l'empresa». Generalitat Valenciana
 • 2007-2008 Investigador col·laborador en la Xarxa Valenciana d'Investigació Vinculada: Filologia i Filosofia. Generalitat Valenciana
 • 2007 Dottore Europeo di Ricerca in Filosofia, Università di Bologna
 • 2007 Doctor Europeu en Filosofia, Universitat de València (Premi Extraordinari de Doctorat)
 • des de 2007 Membre del Grup Interuniversitari d'Investigació «Ètiques Aplicades i Democràcia»
 • 2007-2010 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «Pluralisme moral i democràcia deliberativa». Ministeri d'Educació i Ciència
 • 2008 Investigador Principal del Projecte d'Investigació «Claus ètiques per a l'educació en la ciutadania intercultural i la cooperació per al desenvolupament democràtic». Generalitat Valenciana
 • 2008-2012 Professor Ajudant Doctor (Filosofia Moral), Universitat de València
 • 2010 Visiting Research Fellow, University of Oxford
 • 2011-2013 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «Ètica del discurs, política democràtica i neuroètica». Ministeri de Ciència i Innovació
 • des de 2012 Membre del Projecte d'Innovació Educativa: L'Hort 2.0
 • 2012-2017 Professor Contractat Doctor (Filosofia Moral), Universitat de València
 • 2013 Visiting Research Fellow, Boston College
 • 2013-2015 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «Retòrica i ficció narrativa de la Il·lustració als romanticismes (en les literatures espanyola, francesa, anglesa i alemanya)». Ministeri d'Economia i Competitivitat
 • 2015/2017 Senior Research Fellow, Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)
 • 2016-2018 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «BibNietzsche. La Biblioteque de Nietzsche. Edition numérique et Commentaire philosophique / Nietzsches Bibliothek. Digitale Edition und philosophischen Kommentar». Agence Nationale de la Recherche / Deutsche Forschungsgemeinschaft
 • 2016-2018 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «Hermenèutica analògica i societat. Responsabilitat per la justícia». Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
 • 2016-2019 Investigador col·laborador del Projecte d'Investigació «Neuroeducació moral, democràcia deliberativa i polítiques de desenvolupament humà sostenible». Ministeri d'Economia i Competitivitat
 • des de 2017 Professor Titular d'Universitat (Filosofia Moral), Universitat de València
 • des de 2017 Membre de l'equip «Nietzsche et son temps», Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM), CNRS-ENS, París

Beques, premis i distincions (selecció):

 • 2005/2006 Beca del Real Colegio de España, Bolonya
 • 2015/2017 Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler. Alexander von Humboldt Stiftung-Foundation

Àrees de recerca i interès:

 • Nietzsche i el seu temps, Filosofia per a la vida, Història intel·lectual, Estudis cívics, Humanitats digitals i globals.

Publicacions (selecció):

 • amb Mauricio Beuchot: Hermenéutica de la encrucijada. Analogía, retórica y filosofía. Anthropos: Barcelona 2008.
 • «El modelo retórico deliberativo aristotélico». Revista de Estudios Políticos 143 (2008), 173-200.
 • «Die Rezeption Nietzsches im spanischen akademischen Kontext (1939-1975)». Reschke, R.; Brusotti, M., (Hg.). „Einige werden posthum geboren.“ Friedrich Nietzsches Wirkungen. De Gruyter, Berlin/Boston 2010, 585-594.
 • «Nietzsche amicus sed. Reconstrucción de las fuentes e interpretación de las lecciones de Nietzsche sobre los diálogos platónicos». Gori, P.; Stellino, P. (eds.). Teorie e pratiche della verità in Nietzsche. ETS, Pisa 2011, 25-44.
 • Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación. Institució Alfons el Magnànim, Valencia 2012.
 • «Was ist eine Vorlesung bei Nietzsche? Oder: Wie stellt Nietzsche den Text seiner Vorlesungen zusammen? Am Beispiel der Einleitung in die Tragödie des Sophocles (SS 1870)». Nietzsche-Studien 41 (2012), 192-307.
 • amb Miguel Herrero de Jáuregui: Juan Ginés de Sepúlveda, Obras completas, Vol. XVI/1-2: Edición crítica y traducción española de: Aristóteles, Política. Traducción latina y comentarios de Juan Ginés de Sepúlveda. Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, Madrid 2013.
 • «Cognición y retórica: Bases biológicas del significado y la comprensión». Pensamiento 72/273 (2016), 997-1018.
CANTARINO SUÑER, MARIA ELENA

CANTARINO SUÑER, MARIA ELENA

PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets

Profesora Titular de Universidad "Filosofía Moral" Departamento de Filosofía Facultad de Filosofía y CC.EE. Avda. Blasco Ibáñez, 30 (Despacho 609)

(9638) 64227

elena.cantarino@uv.es

CONILL SANCHO, JESUS MARCIAL

CONILL SANCHO, JESUS MARCIAL

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (6ª Planta) Avda. Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia

(9639) 83730

jesus.conill@uv.es

Biografia
 

Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación en las Universidades de Múnich, Bonn, Frankfurt a.M., St. Gallen y Notre Dame. Es Patrono Fundador y Asesor de la Fundación ÉTNOR y miembro del Seminario de Investigación Xavier Zubiri. Es autor de los libros Ética Hermenéutica (Tecnos) y El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración (Tecnos).

CORTINA ORTS, ADELA MARIA CARMEN

CORTINA ORTS, ADELA MARIA CARMEN

PDI-Emerit/a Universitat

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (6ª Planta) Avda Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia

(9639) 83729

adela.cortina@uv.es

Biografia
 

Catedrática Emérita de Filosofía Moral y Política. Directora Académica de la Fundación ÉTNOR. MIembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Doctora Honoris Causa por varias Universidades españolas y extranjeras. Publicaciones recientes: "Aporofobia: el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia" (Barcelona: Paidós, 2017) y "La conciencia moral desde una perspectiva neuroética. De Darwin a Kant" (en Pensamiento, nº 72(273), 2016).

DOMINGO MORATALLA, AGUSTIN

DOMINGO MORATALLA, AGUSTIN

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Facultad de Filosofía y ciencias de la Educación Despacho 608

(9639) 83733

agustin.domingo@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

GRACIA CALANDIN, JAVIER

GRACIA CALANDIN, JAVIER

PDI-Titular d'Universitat

Despacho 606 Facultad de Filosofía y CCEE Blasco Ibáñez 30 46010 Valencia Universidad de Valencia

(9639) 83728

692888909

javier.gracia@uv.es

Biografia
 

Llicenciat i doctor en Filosofia per la Universitat de València amb Premi Extraordinari de Doctorat i Títol de Doctor Europeu. Ha realitzat estades d'investigació en la Freie Universität  (Berlín, Alemanya) , Eberhard Karls University  (Tubinga, Alemanya)  Northwestern University  (Evanston, EUA) , Oxford University  (Anglaterra) , Johannes Gutenberg Universität (Magúncia, Alemanya) , University of Cambridge (Anglaterra) i Universidade Nova (Lisboa) . Ha rebut beques del Ministeri espanyol d'educació, de la Universitat de València i del DAAD.

És Professor Titular de Filosofia Moral, Política i Social de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'educació de la Universitat de València. Té reconocidos dos quinquennis docents (últim 2017) i per l'ANECA dos sexennis d'investigació (últim 2018) . Durant 8 anys va ser professor numerari de Filosofia d'Ensenyança Secundària. També ha passat per les figures de becari d'investigació FPU del Ministeri d'educació espanyol, Professor Associat, Professor Ajudant Doctor y Profesor Contractat Doctor. 

És professor coordinador de l'especialitat de Filosofia del Màster en Profeor/a d'Educació Secundària de la Universitat de València. Des de 2009 és professor del Màster en Ètica i Democràcia i del programa de doctorat en Ètica i Democràcia. Des de 2017 és professor invitat del Programa de doctorat en Ciències de l'educació de la Universitat Tecnològica de Pereira a Colòmbia. Des de 2004 és professor col·laborador de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat Valenciana, en el que ha impartit l'assignatura d'Ètica de les organitzacions i ètica policial a comissaris, intentedentes, inspectors i oficials de policia.

Ha dirigit 2 tesi doctoral, 40 Treballs Final de Màster i nombrosos Treballs Final de Grado. 

Ha participat com a membre en diversos projectes d'investigació del Ministeri espanyol, la Generalitat València i com a investigador principal en projectes d'investigació de la Universitat de València. També ha sigut l'investigador principal de diversos projectes d'innovació educativa i en estos moments és el coordinador de la xarxa internacional d'innovació educativa en la Filosofia

Les seues línies principals d'investigació són la hermenéutica crítica, la filosofia política y social, la filosofia espanyola, les ètiques aplicades, l'ètica intercultural, l'ètica policial, las claus ètiques per a la formació i educació humana en una societat pluralista i democrática, la innovació educativa en l'ètica i filosofia, la neuroética y la ètica per a la inteligencia artificial

HERRERAS MALDONADO, ENRIQUE

HERRERAS MALDONADO, ENRIQUE

PDI-Titular d'Universitat

Facultad de Filosofía y CCEE Avda. Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia Despacho: 604 Horario tutorías: martes de 10:30 a 13:30 horas

(9639) 83726

enrique.herreras@uv.es

Biografia
 

Professor d'Ètica i Filosofia Política a la Universitat de València. Els seus últims llibres publicats són: La tragedia griega y los mitos democráticos; Biblioteca Nueva, 2011; Notas y contranotas para una Estética Teatral. Aportaciones de la escena al pensamiento contemporáneo; Artez Blay, 2016 (VII Premio Internacional Artez Blai de Investigación), y Las contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI; Biblioteca Nueva, 2017 (en coautoria amb Ana Noguera). En l'àmbit didàctic, és membre de l'Institut de Creativitat i Innovacions educatives (Universitat de València). Ha realitzat estades de recerca a la Universitat Tor Vergata de Roma, i a la Universitat de Bolonya. Les línies d'investigació actuals versen sobre mitjans de comunicació i democràcia, la relació entre política i estètica, i filosofia política contemporània.

  

MUÑOZ FERRIOL, MARIA AMPARO

MUÑOZ FERRIOL, MARIA AMPARO

PDI-Associat/Da Universitari/A
PEREZ ZAFRILLA, PEDRO JESUS

PEREZ ZAFRILLA, PEDRO JESUS

PDI-Titular d'Universitat

Despatx 605 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avda. Blasco Ibáñez 30 46010 València (9639) 83727 p.jesus.perez@uv.es

83727

p.jesus.perez@uv.es

Biografia
 

És professor Titular al Departament de Filosofia de la Universitat de València i Professor del Màster en Ètica i Democràcia i del Programa de Doctorat en Ètica i Democràcia de la Universitat de València. És membre del Grup d’Investigació en Ètiques Aplicades i Democràcia de la Universitat de Valencia.  És autor de La democracia en cuestión. Los ciudadanos demandan una política diferente.

Ha format part com a membre de diversos projectes d’investigació nacionals i internacionals a les Universitats de València, Oxford, Trento i UNED. Ha participat en projectes d’innovació educativa i ha dirigit el Curs MOOC “Nuevas formas de participación política” de la Universitat de Valencia.

Les seues línies d’investigació són la filosofia moral i política, la teoria de la democràcia, democràcia deliberativa, el pluralisme moral i la interculturalitat, el desacord moral en el debat públic, la neuroètica, la neuropolítica, la psicologia moral. Actualment està treballant sobre el fenomen de la polarització política en la vida social i internet.

SIURANA APARISI, JUAN CARLOS

SIURANA APARISI, JUAN CARLOS

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat

Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 6ª Planta, Despacho 607, Avda. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Valencia

(9639) 83732

juan.c.siurana@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]