Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

El màster es dirigix a un ampli palmito de titulats en filosofia, humanitats, economia, empresarials, ciències polítiques, sociologia, comunicació, ciències de l'educació, psicologia, medicina, infermeria i ciències de la salut, però també a professionals i agents socials, perquè puguen completar la seua formació en l'àmbit de l'Ètica i la Filosofia Política, i desenrotllar la investigació en el programa de doctorat. Este caràcter interdisciplinari ha sigut molt positiu per als propòsits formatius i d'investigació de l'alumnat, així com per a la seua incorporació en el món laboral.