Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 15, Optatiu: 45.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43012 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 45 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43011 Bioètica i Biopolítica 5 Optatiu Veure fitxa
43010 Ciències del món contemporani en perspectiva ètica 5 Optatiu Veure fitxa
42997 Ciutadania cosmopolita i desenvolupament humà 5 Optatiu Veure fitxa
43008 Comunicació corporativa 5 Optatiu Veure fitxa
43003 Educació per una ciutadania activa 5 Optatiu Veure fitxa
43005 Educació i mitjans de comunicació 5 Optatiu Veure fitxa
43009 Ètica ecològica 5 Optatiu Veure fitxa
43006 Ètica empresarial: comunicació i societat civil 5 Optatiu Veure fitxa
43002 Ètica, política i religió 5 Optatiu Veure fitxa
42996 Ètica, retòrica i política 5 Optatiu Veure fitxa
42999 Filosofies de la solidaritat i drets humans 5 Optatiu Veure fitxa
42995 Hermenèutica crítica: de Nietzsche a Ortega i Gasset 5 Optatiu Veure fitxa
43004 Mètode per a l'educació moral 5 Optatiu Veure fitxa
42998 Raó d'estat i democràcia 5 Optatiu Veure fitxa
43007 RSE en perspectiva ètica 5 Optatiu Veure fitxa
43000 Teoria crítica i Habermas: ètica, política i economia 5 Optatiu Veure fitxa
43001 Teoria política feminista 5 Optatiu Veure fitxa
42994 Teories de la ciutadania i de la democràcia 5 Optatiu Veure fitxa