Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

Es tracta d'un títol conjunt entre la Universitat de València i la Universitat Jaume I de Castelló, a tenor del corresponent conveni en què es fixen les responsabilitats mútues.