Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials Logo del portal

La durada del Màster és de 90 crèdits ECTS estructurats en tres semestres. El Màster té 7 grans matèries que juntament amb les pràctiques en empresa i el Projecte Final de Màster s'organitzen tal com es mostra a continuació:

La normativa de la Universitat de València estableix els següents aspectes:

 

Primer Semestre

Matèria

Crédits 
Optimització  12 ECTS
Organització i estratègia de l'empresa 12 ECTS 
Informàtica 10 ECTS
Total 34 ECTS

 

Segon Semestre 

Matèria

Crédits 
Logística 10 ECTS
Producció  6  ECTS 
Especialització: Investigació o empresa 10 ECTS
Total 26 ECTS

 

Tercer Semestre 

Matèria

Crédits 
Gestió de Qualitat i de projectes  6  ECTS
Pràctiques en empresa 12 ECTS 
Treball fí de Màster  12 ECTS
Total 30 ECTS

 

(*)La matèria de Gestió de Qualitat i de Projectes s'imparteix durant el primer any per a facilitar que les Pràctiques en Empresa i el Treball Final de Màster tinguen major flexibilitat quant a horari i lloc de realització.El pla d'estudis complet del Màster es pot consultar ací.

 

Horari de classes i Calendari d'Exàmens Provisional 2020-2021: