Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials Logo del portal

Itinerari professional

Itinerari Professional en el Màster en Planificació i Gestió de Processos Empresarials: 
Finança el teu màster i obté experiència professional realitzant pràctiques i desenvolupant el TFM en una empresa


El  curs 2018-2019 el Màster en Planificació i Processos Empresarials posa en marxa una nova iniciativa, el Itinerari Professional, amb un doble objectiu:

1.- Ajudar els estudiants en el finançament del màster realitzant pràctiques amb una remuneració superior a les taxes d'aquest.

2.- Aconseguir que els estudiants acaben el màster amb una experiència professional sòlida (via pràctiques) que els introduïsca en la realitat empresarial i els facilite la seua inserció laboral.

En acabar el Màster, els alumnes que participen en aquest Itinerari comptaran amb 1400 hores d'experiència professional obtingudes mitjançant la realització de pràctiques en empresa i desenvolupament de TFM.

El Itinerari Professional té 3 fases que es realitzaran dins d'una mateixa empresa:

1a Fase: Pràctiques extracurriculars remunerades. Estudiant de primer any del Màster. 400 hores de març a juliol (mitja jornada). Borsa econòmica: mínim 300 € /mes.

2a Fase: Pràctiques curriculars. Estudiant de segon any del Màster. 500 hores de setembre a novembre (jornada completa). Borsa econòmica: mínim 600 € /mes.

3a Fase: TFM. Estudiants de segon any del Màster. 500 hores de desembre a febrer (jornada completa). Borsa econòmica: mínim 600 € /mes.

El TFM, adequant-se als objectius del màster, serà proposat i definit per l'empresa i respondrà a una necessitat real d'aquesta. Aquest projecte es realitzarà en les instal·lacions de l'empresa en la qual l'estudiant ja ha realitzat les fases 1 i 2 d'aquest itinerari. El TFM estarà cotutelado per un professor del Màster i un professional de l'empresa. A la fi de març hi haurà un dia de lectura de TFMs específic per als estudiants que han seguit aquest itinerari.

La selecció d'estudiants per a la primera fase la faran les empreses que participen en el programa.

En finalitzar la primera fase, l'empresa decidirà si contínua o no amb l'estudiant per a la segona i tercera fase.

Les places en l'Itinerari Professional seran limitades.

En breu informarem sobre el nombre de places oferides i les empreses participants.

 

Consultar la versió en castellà per a més informació.