University of Valencia logo Logo Privacy and Digital Transformation Chair Microsoft-UV Logo del portal

La CafeterIA

La CafeterIA és un espai de trobada interdisciplinari obert a abordar aspectes de rellevància per als objectius de coneixement que promou la càtedra en relació amb la transformació digital i la Intel·ligència artificial. Amb aquesta activitat es busca un format àgil en línia per a la divulgació del coneixement i el debat científic.

Té una durada aproximada de 45 minuts i compta amb intervinents que dialoguen sobre una qüestió d’interès amb què es troben professionalment relacionats des de diferents punts de vista (investigació, empresa o administració).

A més, és un espai de trobada obert a el diàleg i la interacció amb el públic assistent.