Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Reunió SFQ i Sindicats (20-01-2021). Formació Contínua 2021.

 • 21 de gener de 2021
Image de la noticia

Reunió SFQ i Sindicats (20-01-2021)

 

Us fem un resum de la reunió convocada des de la direcció del Servei de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (SFQ) amb motiu de la proposta de cursos de Formació Contínua (subvencionats per l’IVAP). [Podeu accedir a la proposta de cursos presentada punxant ací]

 

Des de SATTUi hem expressat:

 

 • El nostre malestar perquè la convocatòria, una vegada més, s’ha fet únicament amb dos dies d’antelació, i no ens ha donat temps a fer un estudi de la proposta en condicions.

SFQ: Se’ls ha tirat el temps al damunt perquè enguany l’IVAP ha canviat el termini. Aquesta convocatòria solia ser en el mes de març i enguany l’han avançada. Es preveu que la convocatòria es publique en el DOGV durant la primera setmana del mes de febrer.

 • Hem rebut queixes per part del PDI en el sentit que hi ha molta oferta de cursos sobre Moodle, però excepte el curs d’iniciació, en general tots són de poques hores per a abordar els diferents continguts. A més, no són suficients per a la demanda que hi ha per part del professorat, perquè és una eina molt poc intuïtiva i és precís dominar-la per a poder treballar en condicions.

SFQ: Han constatat molta varietat en la necessitat de formació del PDI, s’intentarà adequar-la a les necessitats que s’han detectat.

En relació al Moodle, s’ha observat que el nivell de coneixement entre el professorat és molt variat, amb gent amb una elevada formació i gent amb una formació pràcticament nul·la, per això s’han generat els cursos que es proposen, a més de l’oferta formativa amb càrrec al SFQ.

 • En relació al PAS hem expressat que, per l’alta demanda, oferir una edició o dues per cada curs és insuficient, si hem de donar suport des dels sindicats les reivindicacions del SFP davant l’òrgan o l’organisme corresponent, perquè s’amplie l’oferta, ens encantarà ajudar-los (siga per la manca d’infraestructures, personal...).

SFQ: La Directora Tècnica de Formació PAS expressa que hi ha poc personal per a organitzar i gestionar tota l’oferta del servei. Comenta que en aquesta oferta hi ha 164 edicions planificades i que quan saben que un curs té molta demanda solen fer més d’una edició. Està previst que el curs “3,2,1, càmera, acció” dirigit al PDI s’oferisca també a personal de laboratoris, ja que, per la situació actual, una part important d’aquest personal ha d'elaborar molts vídeos per la docència online, el que conformarà un total de 165 edicions.

 • SATTUi considera interessant que les i els propis companys de la UV impartisquen formació des de la seua experiència, moltes vegades més pràctic i valuós que tan sols la teoria impartida per persones amb titulació, però sense l’experiència al voltant dels problemes del dia a dia.

SFQ: Veuen molt interessant la formació entre iguals. Ajuda molt la formació en els diversos camps de treball dins la UV (gestió econòmica, adm. electrònica...) i encara que no han pogut organitzar-se amb els administradors/es per a fer-ho enguany, no abandonen la idea.

Hi ha reptes per la transformació digital, hem d'adaptar-nos a la creació de grups de treball: gestió econòmica, administració electrònica, etc.

Es donarà un curs sobre valisa electrònica, Geiser, contractació, gestió econòmica… i s’està parlant de formació massiva per al lloc de treball a través de tallers. Es troben en contacte amb la directora del SIUV per a valorar com fer-ho.

També s'han detectat molts problemes en gestió econòmica, per la qual cosa es preveu que companyes del S. de Comptabilitat impartisquen cursos per tal de donar-los solució.

 • Oferta de formació per a laboratoris i biblioteques, com es treballarà?

Ha arribat a SATTUi la notícia de que s’ha denegat algun curs al personal de laboratoris adduint que era molt car. S’està treballant en la línia de donar el tipus de formació que demanen, encara que siga des del SFQ?

SFQ: En relació a les biblioteques, estan en contacte continu amb la direcció del Servei de Biblioteques i Documentació, que ara no ha pogut presentar una oferta per diversos motius. Es traurà una convocatòria específica en quant puguen.

Mateixa situació per als laboratoris. Es preveu una convocatòria específica quan la situació ho permeta.

En oferir el SFP dues convocatòries diferents (la de l’AVAP i la pròpia), el personal podria accedir a quatre cursos en comptes de dos (dos cursos per cada convocatòria), ja que els cursos seran a més de la recent oferta que ha fet el SFQ i de l’oferta de formació continuada que es publicarà en breu.

 

De les consultes fetes pels companys i companyes de la representació sindical us destaquem el següent:

 

 • Possibilitat de veure les llistes d’espera, transparència.
 • Com se seleccionen els participants? Es donen casos de personal interí que fa més cursos que el personal funcionari de carrera, no es podria rebutjar una sol·licitud en veure que han realitzat molts cursos en els últims anys?

SFQ: Els criteris adjudicació dels cursos són públics (negociats entre l’administració pública i els sindicats més representatius) i s'apliquen els annexos que ens venen imposats per la GVA (annex 4 per a la UVEG).

La selecció dels cursos es fa a través d’una aplicació informàtica en base als següents criteris:

 • No haver fet cursos durant els 3 anys anteriors.
 • Certa reserva per a personal amb capacitats diferents.
 • Priorització per a incorporacions recents (maternitat, noves contractacions...).
 • L’últim criteri seria l’ordre d’inscripció.

La selecció la fa la pròpia aplicació en base als criteris que s’han fixat. S’assignen sobre 4000 places (2 accions per al PAS, atesa la demanda). L’aplicació beu de les bases de dades dels Serveis de RRHH i pot donar-se el cas que, a personal interí contractat en diverses ocasions al llarg d’un any, se li adjudiquen més cursos que al fix de plantilla, perquè l’aplicació no ho detecta (quan finalitzen un contracte i tornen a ser donats/des d’alta -amb un nou contracte- l’aplicació creu que són noves incorporacions).

En la formació pròpia del SFQ es pot discriminar, però en aquesta oferta és molt complicat ajustar el criteri d'assignació de cursos entre funcionariat i personal interí o contractat, per la qual cosa hi ha vegades que el personal funcionari es queda sense cursos i els interins o contractats, aconsegueixen moltes vegades els cursos per davant del funcionariat.

S’ha demanat que es corregisca perquè, encara que no puga discriminar l’aplicació quantes vegades ha sigut donada d’alta la persona treballadora, el que si es pot comprovar és si ha fet molts o pocs cursos les edicions anteriors (i eixe és un dels criteris per a desestimar sol·licituds).

 • Desenvolupament d’estos cursos?

SFQ: Es publicarà l'oferta de cursos al febrer, en l'Annex 4, es diu que es publicarà en el tauló del vicerectorat amb competències, ací figurarà el termini per a presentació de sol·licituds, encara que no saben com podran organitzar i gestionar l'edició d'enguany, per les poques persones que són en el SFP, ja que és molt complexa i complicada.

 • En relació al curs per al personal de laboratori no finalitzat en març de 2020 (per la declaració d’estat d’alarma). S’ha acabat?

SFQ: Aquest curs no es podia acabar online, i com que era impossible acabar-lo de manera presencial, quedà com un curs de 8 hores.

 • Mancances i/o suggeriments en l’oferta de formació: en programari lliure, en diversitat, en generació de dinàmiques no tòxiques en accions col·lectives (no sols individuals com s’està oferint ara), sobre resolució de conflictes quant al comportament de l'alumnat en els despatxos (per exemple, quan demanen revisió d'exàmens o de notes). Hi ha una oferta prou acceptable en matèria d’Igualtat, però s'haurien d'oferir cursos per a les persones que ocupen tant càrrecs de gestió, com d’anàlisi de dades estadístiques.

SFQ: En relació al programari lliure, en edicions anteriors se n’han oferit cursos i s’han hagut d’anul·lar per falta d’inscripció. Faltaria que la Institució aposte més decididament per aquest programari.

La formació en Igualtat s’ofereix per consell de la Unitat d’Igualtat i la VR d'Igualtat. S’ha realitzat durant el passat curs formació a la carta, per centres, dirigit a professorat i investigadors.

A més, també s'atén formació a demanda amb la Gerència, a més de la formació a la carta, segons les necessitats detectades.

Les noves propostes de cursos es tindran en compte per a la formació continuada.

Afegeixen que l’aplicació Teams és útil per a consultes i aconsellen que les seccions donen d’alta les adreces oficials del sindicat per a poder contactar i/o fer reunions.