Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Resum del CSS celebrat dimecres 26 de juliol de 2022

 • 27 de juliol de 2022
Resum del CSS celebrat dimecres 26 de juliol de 2022

SATTUi Informa: Resum del CSS 26/07/2022

Es reuneix presencialment el Comité de Seguretat i Salut (CSS), màxim òrgan en matèria de prevenció i salut laboral.

De forma molt resumida us exposem els principals punts que s'hi han tractat:

 1. Risc viari en la parada de Vicent Andrés Estellés (Burjassot): A petició d'UGT i SATTUi, i després de la reunió mantinguda entre la UVEG amb l'Ajuntament de Burjassot, es milloraran les mesures de seguretat: es canviaran semàfors, bandes, pals verticals… a més de cobrir d'arbratge els passos entre Facultats.
 1. Les noves ubicacions dels gabinets de salut (Blasco Ibáñez i Burjassot-Paterna): Està en estudi.
 1. Problemes d'altes temperatures i servei d'aigua calenta per problemes de Legionel·la (edifici central del Parc Tecnològic de Paterna i Tarongers, respectivament): s'han substituït els sistemes danyats i entraran en servei els nous al setembre.
 1. Hem consultat quantes Avaluacions de Risc Laboral estan pendents de realitzar: Ens n’informaran.
 1. En 2021, s'han analitzat 8 nous casos de risc psicosocial en la Comissió de Risc Psicosocial (CRPS), dels quals, només se n'han admés 3 i un altre està en estudi. S'ha traslladat la preocupació per la pèrdua de credibilitat que està patint aquesta Comissió. S'hi uneix, a més, la particularitat que sols es destina a riscos psicosocials el 0,11% del pressupost que s'ha gastat (275,38 euros de 250.347 euros). S'ha sol·licitat que es realitze el seguiment (com assenyala el protocol) dels casos ja tractats per a veure la seua evolució. S'assenyala, per part de la UV, la conveniència que la CRPS incorpore personal de l'àmbit jurídic i que les seues resolucions siguen d'obligat compliment.
 1. S'ha demanat, una vegada més, que la Clínica de Psicologia, de la Fundació Lluís Alcanyís, atenga sense cost el personal que patisca danys en la seua salut per risc psicosocial, si així ho desitja l'interessat/da.
 1. Es vol incorporar un curs de riscos laborals, de 20 hores de duració, a tota la comunitat universitària de manera virtual i flexible.
 1. S'ha passat el mètode ISTAS 21 de risc psicosocial. Està en la fase d'adopció de mesures preventives. Se sol·licita la necessitat de canviar de mètode de valoració ja que, el mètode ISTAS, no s'adapta a la nostra Universitat.
 1. S'estudiaran els problemes derivats de la “botellada” al Campus de Burjassot.
 1. Respecte a la problemàtica COVID: hem manifestat que el personal especialment sensible se li tinga en consideració i, a qui ho necessite, se li realitze l'adaptació necessària, sense aplicar el principi general. Malgrat la “gripalització” de la COVID hem insistit en la necessitat que la Universitat contemple l'alternativa de teletreballar a les persones contagiades sense simptomatologia greu.
 1. S'ha realitzat un Protocol d'actuació per als casos de trastorns mentals quan aquests puguen suposar un risc per a si mateixos o per a tercers (art.22 LPRL 31/95). Està pendent de la seua aprovació en Consell de Govern.
 1. Hem preguntat per la implementació del Pla de Mobilitat en compliment de la normativa i l'absència del personal en l'SPMA per a dur-lo a terme. De moment es coordinen amb Conselleria.
 1. Hem plantejat la implementació del Protocol d'Acolliment i Tutorització en el lloc de treball, desenvolupat per nosaltres. La Presidenta del CSS comenta que es reprendrà.
 1. Durant l'any 2021 hi han hagut 119 accidents de treball. Com prevencionistes, hem de reduir aquesta sinistralitat.
 1. Hem sol·licitat que els cursos de formació específica pensats per al PI, s'estenguen també al PAS de laboratori. Ens comenten que han estat suspesos per falta de matrícules.
 1. S'ha sol·licitat que les màscares FFP2, que es dispensen al personal de la Universitat que les necessite, s'entreguen d’acord a les hores d'exposició (no dues a la setmana).
 1. S'actualitzaran les mesures preventives enfront de la COVID.
 1. Fem també un esment a la situació precària del Servei de Prevenció, especialment el personal dels gabinets mèdics. Si no els cuidem, com ens cuidaran a tota la resta del personal?
 1. Informen que hi ha una Comissió Interuniversitària (de les 9 Universitats Valencianes) amb la finalitat de conéixer els recursos disponibles per a promoure la Salut Mental.

 

Accés al document en pdf