Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

  • Assessorament en la preparació d’experiments per microscòpia confocal, processament, obtenció i presentació de resultat.
  • Detecció mitjançant sondes fluorescents de processos tissulars, cel·lulars i subcel·lulars.
  • Estudis de colocalització de marcadors.
  • Anàlisi de materials.
  • Monitoratge de molècules.
  • Captació de les imatges, posterior processament i anàlisi d’aquestes.
  • Captació de seqüències seriades i posterior reconstrucció tridimensional.
  • FRET (transferència d’energia per ressonància de fluorescència).

Exemples


Dr. Federico Pallardó

Dr. Leopoldo Forner

Dr. Ángel Ortega

 


Dr. Juan R. Viña