UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2019

pdfBases de la convocatòria

pdfResolució de persones beneficiàries

PREMIS I AJUDES

Es tracta de deu beques de 1.000 € per a persones que realitzen formació pràctica en empreses, durant sis mesos, en el període comprés entre l'1 de gener de 2019 al 31 d'octubre de 2019.

REQUISITS
- Estar empadronades a la ciutat de València.
- Estar en possessió del títol de grau, màster (propi o oficial) o doctorat de la Universitat de València.
- Comptar amb la supervisió d'una persona professional en l'empresa i d'un tutor o tutora a la Universitat de València.
- Realitzar el corresponent curs formatiu.
- La durada de la formació pràctica ha de ser de sis mesos.

Les persones que complisquen els requisits indicats seran seleccionades d'ofici per una Comissió d'Avaluació formada per la vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, el director de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència (OPEX) i el director del Departament d'Ocupabilitat de la Fundació Universitat-Empresa (ADEIT-UV)
En el cas que aquesta selecció done lloc a un número major a deu persones, s'ordenaran segons la nota mitjana del seu expedient acadèmic i en cas d'empat, es prioritzarà a aquella persona que haja començat les seues pràctiques amb anterioritat.