UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2023

 • pdfBases de la convocatòria
 • urlData publicació DOGV: 06/03/2023
 •   Ampliació termini presentació de sol·licituds: fins al 14/05/2023
 •   Resolució provisional de persones beneficiàries i excloses: data de publicació en el Tauler Oficial 17/05/2023
 •   Resolució definitiva de persones beneficiàries i excloses: data de publicació en el Tauler Oficial 02/06/2023

AJUDES ECONÒMIQUES 2023

Es tracta de 40 ajudes de 500€ dirigides a persones empadronades a la ciutat de València que estiguen cursant un màster oficial en un centre propi de la Universitat de València en el curs 2022-23 i matriculades en l'assignatura de pràctiques externes.

REQUISITS

 • Persones empadronades a la ciutat de València.
 • Persones matriculades en un màster oficial en un centre propi de la Universitat de València en l'assignatura de pràctiques externes.
 • Disposar d'una empresa adjudicada per a realitzar les pràctiques que tinga seu a la ciutat de València.
 • Que les pràctiques de l'assignatura de pràctiques externes acaben com a màxim l'1 de juliol de 2023.
 • Completar 10 hores de formació en línia del programa formatiu UVemprén Campus, orientat a l'especialització en emprenedoria de l'estudiantat.

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València.

S'hauran de completar les diferents pestanyes amb les següents peculiaritats:

 • En la pestanya “General” s'hauran d'indicar les següents dades:
  • Tipus d'Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals.
  • Òrgan al qual es dirigeix: Unitat d'Emprenedoria (UVemprén).
  • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. UVEMPREN PRÀCTIQUES CIUTAT DE VALÈNCIA.

En la pestanya “Fitxers adjunts” s'haurà d'incloure:

 • El formulari de sol·licitud per al programa "UVemprén pràctiques, ciutat de València", completat i signat (annex II).
 • Breu descripció del projecte o idea d'emprenedoria o emprenedoria corporativa, completat i signat (annex III).
 • Declaració responsable (annex IV).
 • Resta de documentació indicada en l'epígraf 2.2. del text de la convocatòria:
  • Certificat d'empadronament amb una antiguitat màxima de 3 mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria.
  • Documentació acreditativa de la nota mitjana de la titulació d'accés al màster.
  • Acord de pràctiques.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DESPRÉS DE LA PRÀCTICA