UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2022

AJUDES ECONÒMIQUES 2022

Es tracta de 37 ajudes de 500€ dirigides a persones amb titulació universitària que estiguen matriculades en màsters oficials de la Universitat de València en el curs 2021-22 en l'assignatura de pràctiques externes curriculars.

REQUISITS

 • Persones empadronades a la ciutat de València.
 • Persones matriculades en un màster oficial de la Universitat de València en l'assignatura de pràctiques externes.
 • Disposar d'una empresa adjudicada per a realitzar les pràctiques que es trobe situada a la ciutat de València.
 • Completar 10 hores de formació en línia del programa formatiu UVemprén Campus, orientat a l'especialització en emprenedoria de l'estudiantat.

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

La presentació de sol·licituds es realitzarà, preferentment, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València.

S'hauran de completar les diferents pestanyes amb les següents peculiaritats:

 • En la pestanya “General” s'hauran d'indicar les següents dades:
  • Tipus d'Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals.
  • Òrgan al qual es dirigeix: Unitat d'Emprenedoria (UVemprén).
  • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. UVEMPREN PRÀCTIQUES CIUTAT DE VALÈNCIA.

 

En la pestanya “Fitxers adjunts” s'haurà d'incloure:

 • El formulari de sol·licitud per al programa "UVemprén pràctiques, ciutat de València", completat i signat (annex II).
 • Memòria descriptiva del projecte o idea intraprenedora o emprenedora, completada i signada (annex III).
 • Declaració responsable (annex IV).
 • Resta de documentació indicada en l'epígraf 2.2. del text de la convocatòria:
  • Certificat d'empadronament recent.
  • Acord de pràctiques.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR DESPRÉS DE LA PRÀCTICA

Diari d'innovació (annex VI).