UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2020

PREMIS I AJUDES

Es tracta de deu beques de 1.000 € per a persones que realitzen formació pràctica en empreses, durant sis mesos, en el període comprés entre l´1 de setembre de 2019 i el 30 de juny de 2020.

REQUISITS

  • Estar empadronades a la ciutat de València.
  • Estar en possessió del títol de grau, màster (propi o oficial) o doctorat de la Universitat de València.
  • Estar realitzant pràctiques per a persones titulades per la Universitat de València en empreses i institucions a través de la Fundació Universitat-Empresa (ADEIT) que finalitzen com a màxim el 30 de juny de 2020.
  • Comptar amb la supervisió d'una persona professional en l'empresa i d'un tutor o tutora a la Universitat de València.
  • La duració de la formació pràctica ha de ser de sis mesos.
  • Realitzar el corresponent curs formatiu online.

INSCRIPCIONS

Les persones que complisquen els requisits indicats podran presentar la seua sol·licitud en qualsevol de les formes previstes en l´article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu Comú, utilitzant el formulari d´inscripció de l´Anex II de la convocatòria, des del dia següent a la publicació fins al 17 de juliol.