UVemprénUniversitat de València Logo del portal

I Edició del Premi "Entrepreneurship in sharing economy startups"

La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius convoca la I edició del premi Entrepreneurship in Sharing Economy Startupsper a premiar el millor projecte empresarial de startup col·laborativa presentat per l'estudiantat participant en el Certificat "Competències Jurídiques i de Gestió en Negocis Digitals Col·laboratius 1ª edició.

SOL·LICITUDS

 • url Termini de presentació: des del dia següent a la publicació en el Tauler i fins al 11/12/2021

PROCEDIMENT, has de seguir els següents 3 passos:

 1. pdf Descarregar i emplenar la sol·licitud d'inscripció  imprimir-la i signarla.
 2.  Descarregar i emplenar el document PROJECTE i el document EQUIP.
 3.  Tramitar la sol·licitud en la SEU ELECTRÒNICA de la UV amb una instància general dirigida a la UNITAT D' EMPRENEDORIA a través del tràmit “I edició Entrepreneurship in Sharing Economy Startups ” i adjuntar la documentació dels apartats 1 i 2:

TRAMITACIÓ
 • url Resolució (Pendent)
PREMIS

S'estableixen dos premis amb les següents quanties:
- Primer premi per import de 600 euros (a repartir en parts iguals entre cadascun dels integrants del grup guanyador, compost per 3, 4, 5 o 6 estudiants).
- Segon premi per import de 400 euros (a repartir en parts iguals entre cadascun dels integrants del grup guanyador compost per 3, 4, 5 o 6 estudiants).

REQUISITS
 • Poden optar a aquests premis les i els estudiants de la Universitat de València que hagin participat en el Certificat “Competències Jurídiques i de Gestió en Negocis Digitals Col·laboratius 1ra edició” organitzat en el marc del projecte d'innovació docent UVempren-aprèn “DIGempren LAB: aprenentatge i actitud emprenedora: assessoria jurídica sobre plataformes digitals que mitjancen en el lliurament de béns i prestacions de serveis en contextos col·laboratius”.
 • En tot cas, per a formar part del premi s'exigeix que les i els estudiants hagin assistit ≥80% dels mòduls formatius del Certificat “Competències Jurídiques i de Gestió en Negocis Digitals Col·laboratius 1ra edició”.

CERTIFICAT EN COMPETÈNCIES JURÍDIQUES I DE GESTIÓ EN NEGOCIS DIGITALS COL·LABORATIUS

Direcció: Ester Machancoses García

Data d'inici: setembre 2021

Data de finalització: desembre 2021

Nº hores: 50

Periode d'inscripció: del 15 de juny al 30 de juliol de 2021 - FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Programa:

Apertura del Certificat: L'emprenedoria digital col·laborativa
 1. Necessitat d'emprenedoria en negocis digitals col·laboratius - Ester Machancoses García
 2. Experiències reals d'emprenedoria digital col·laborativa
I. Competències de gestió
 1. Generació d'idees de negocis digitals col·laboratius - José Manuel Martín Corvillo
 2. Arranca el teu projecte - Lola Garzón Benítez
 3. Modelat del negoci digital col·laboratiu - Emilio Gallego Soto
 4. Viabilitat financera d'un negoci digital: programari Research+Cash - Irene Comeig Ramírez
 5. Ciberseguretat en entorn empresarial - Virgilio Pérez Giménez
II. Competències jurídiques
 1. Àrea mercantil - Carmen Estevan
 2. Àrea fiscal - Salvador Montesinos Oltra
 3. Àrea laboral - José Miguel Sánchez Ocaña
 4. Àrea civil (aspectes generals de contractació i responsabilitat civil) - María Luisa Atienza
  Àrea civil (pactes de socis i propietat intel·lectual) - Concepción Saiz Martínez
 5. Àrea administrativa - Ana María de la Encarnación
III. Comunicació i pitching - Javier Pagán Castaño