UVemprénUniversitat de València Logo del portal

PRESENTACIÓ

Marketing Skills Universitat de València, en el marc del Campus UVemprén - Santander Universidades, és un programa que pretén desenvolupar habilitats de màrqueting i competències transversals emprenedores, i alhora fomentar la creativitat i introduir les persones participants en l'ecosistema emprenedor de la Universitat de València, de manera que puguen optar per l'emprenedoria com una opció professional més de manera paral·lela al desenvolupament dels seus estudis.

CONVOCATÒRIA 2022

pdfBases de la convocatòria

urlData publicació DOGV: 28/02/2023

urlPresentació de sol·licituds: des de l'endemà a la publicació en el DOGV fins al16/03/2023

pdfResolució de candidatures premiades. Publicació en el Tauler Oficial: 03/05/2023

PREMIS I AJUDES

Els i les participants, després de rebre una formació específica i transversal, treballaran en equip per a prendre decisions en el joc d'empresa que es desevoluparà al programa. En acabar els projectes presentaran públicament els resultats obtinguts, els defensaran i competiran amb la resta d’equips. Optaran als premis següents:

  • Un primer premi de 800 euros a l'equip que obtinga una major rendibilitat global.
  • Un segon premi de 400 euros al segon equip d’acord amb el mateix indicador.

Els i les estudiants que completen de manera satisfactòria el programa rebran un certificat acreditatiu de la formació rebuda.

REQUISITS

Es pot presentar a aquesta convocatòria l’estudiantat de grau, màster i doctorat oficials de la Universitat de València matriculat en centres propis en el curs 2022-2023.

SOL·LICITUDS

Termini de presentació:16/03/2023

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir tots els passos:

pdf 1 Omplir la sol·licitud de participació al següent enllaç https://links.uv.es/uvempren/solicitud_MKS, descarregarla i signarla de forma electrónica o manuscrita. 

pdf 2 Sol·licitar la participació per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “Premis Marketing skills”

instancia general - Marketing Skills

pdf 3 Sol·licitar la beca a SANTANDER UNIVERSIDADES a través de la plataforma BECAS SANTANDER (feu clic en la imatge)

PROGRAMA I CALENDARI DE SESSIONS