UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

ISO 9001:2015

UVdiscapacitat manté un ferm compromís cap a la millora contínua, especialment des de l´any 2004, que es quan es van establir els fonaments de la gestió de qualitat del Servei, es va formar el personal, es van estructurar els diferents programes i processos necessaris i es va nomenar un comitè de qualitat, així com un responsable de qualitat.

Des d’aquesta implantació, UVdiscapacitat no ha cessat en la cerca de la millora contínua per oferir un servei de màxima qualitat.

D’aquesta trajectòria, cal assenyalar que el juliol del 2005, UVdiscapacitat va rebre la certificació ISO 9001:2000 per al sistema de gestió de qualitat implantat al nostre Servei i el juliol del 2006 va participar en el projecte de recerca “Implantació de sistemes de gestió de qualitat segons el model ISO 9001:2000 en el context universitari”, concedit per a la realització d’estudis relacionats amb la gestió de qualitat per la Fundació Valenciana de Qualitat.

Igualment, el novembre del 2006, la UV va rebre el segell excel·lència or per la Fundació Valenciana de la Qualitat, i va ser UVdiscapacitat (que llavors es denominava Delegació) un dels pocs serveis que ha vist reconegut el seu esforç amb aquest guardó.

L´any 2008, coincidint el tercer any de la implantació de la Gestió de Qualitat amb la fonamentació de les bases d´un nou programa, "Atención al PDI", es va procedir a la renovació de la certificació i des de llavors UVdiscapacitat seguix en la seua línia de treball dirigida cap a una atenció de Qualitat a tots els usuaris del seu servici.