Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

28ª edició, juliol 2011

  • July 1st, 2011

Amb el títol 'Excel·lència', la XXVIII Universitat d'Estiu de Gandia va comptar amb la conferència inaugural de l'arabista Gema Martín Muñoz, en eixe moment directora de la Casa Àrab.

La relació de cursos va ser la següent

1. Enrique Bigné:L’empresa familiar: recursos i capacitats en entorns complexos. Coordinat per la Facultat d’Economia

Curs 2. Vicente Roca: Biodiversitat als ecosistemes mediterranis: la seua conservació com a deure científic i social. Coordinat per la Facultat de Biologia.

Curs 3. Ángel Latorre: La Psicologia en el S.XXI: contribucions en la millora de la salut en la població. Coordinat per la Facultat de Psicologia. Reconegut pel Servei de Formació Permanent de la UV

Curs 4. José Sánchez Frutos: Exercici físic com a eina terapèutica en la recuperació esportiva. Coordinat per l’Escola de Fisioteràpia.

Curs 5. Julio Fernández: Salva una vida: reanimació cardiopulmonar bàsica. Coordinat per l’Escola d’Infermeria. Reconegut pel Servei de Formació Permanent de la UV.

Curs 6. Jesús Alcolea i Vicente Claramonte: El nou humanisme. La filosofia davant la ciència del segle XXI. Coordinat per la Facultat de Filologia i Ciències de l’Educació.

Curs 7. Elena Grau: Història del País Valencià: noves aportacions. Coordinat per la Facultat de Geografia i Història.

Curs 8. Joan Romero: Les relacions Unió Europea-Magrib. Present i futur. Amb la col.laboració del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.

Curs 9. Francesc J. Hernàndez Dobon i Betania Leite Ramalho: Estudiar en la universitat en temps de globalització i crisi. Visions des de Brasil i Europa. Reconegut pel Servei de Formació Permanent de la UV.

Curs 10. Victor Tella Muñoz: Activitat física i salut. Coordinat per la Facultat de l’Activitat Física i l’Esport.

Curs 11. Vicent Andreu: La Xina, potència cultural i econòmica.

Curs 12. Juan Carlos Moltó Cortés: Nutrició i vida. Coordinat per la Facultat de Farmàcia.

Curs 13. Antonio Pellicer Martínez: Salut reproductiva en el segle XXI: nàixer, créixer, reproduir-se i envellir sans. Coordinat per la Facultat de Medicina i Odontologia.

Curs 14. Rafaela García López: Bases per a una competència comunicativa intercultural efectiva. Coordinat per la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Reconegut pel Servei de Formació Permanent de la UV.

Curs 15. Alicia Armengot Vilaplana i Salvador Montesinos: La protecció dels drets dels creadors i l'accés a la cultura. Coordinat per la Facultat de Dret.

Curs 16. Jesús Alba Fernández: El soroll en la vida quotidiana: efectes, normatives i solucions. Coordinat per l’Escola Tècnica Superior de Gandia de la UPV

A banda es van desenvolupar diversos tallers que es poden consultar a l'enllaç adjunt, així com nombroses activitats obertes.

Links: