Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

31ª edició, juliol 2014

  • July 1st, 2014

El terme espai representa allò que ens envolta, en diferents conceptes i en distintes disciplines. L'espai físic, el geogràfic, l'escènic, el cultural, l'espai exterior... són accepcions d'un terme ambigu i multidimensional. L'espai territorial forma part de la nostra realitat individual i col·lectiva. Constituïx un factor condicionant de la cultura, l'economia, la societat o el pensament. Un espai viscut i identificat per individus i compartit per col·lectivitats. De la mateixa manera hi ha un espai mental, relacionat amb l'entorn, que contribuïx a la configuració de la pròpia personalitat i que és dipositari de gran varietat d'imatges i temes.

Les estratègies arrepleguen accions planificades, de manera sistemàtica i programes en el temps, que s'escometen per a aconseguir determinats fins o missions. Les estratègies es caracteritzen per la seua diversitat, perquè es poden aplicar en termes empresarials, comercials, mediambientals, militars, etc. i, de la mateixa manera, personals. També es caracteritzen per les seues relacions amb el temps, perquè les estratègies i les accions que les componen s'identifiquen amb els períodes temporals, amb l'esdevindre, amb el futur.El futur està inexcusablement lligat a la realitat present. El coneixement dels espais actuals és indispensable per al disseny d'un futur desitjable, per mitjà d'accions estratègiques realistes. En eixe sentit els diagnòstics precisos constituïxen fases fonamentals del procés de planificació d'espais. Les anàlisis, quantitatius i qualitatius, integrats, amb instruments indispensables per a un correcte disseny d'estratègies de futur. Ens trobem en temps difícils, complicats, temps de crisi econòmica i social, que requerixen conéixer les claus de la mateixa, reflexionar, analitzar i a la fi proposar alternatives. Els espais econòmics, mediambientals, socials, personals... requerixen solucions per mitjà d'estratègies oportunes. La Universitat de València mercé al seu compromís amb el territori i la societat valenciana, i el caràcter general de la seua concepció, va estimar oportuna que en la trentena primera edició de la Universitat d ́Estiu de Gandia (U.E.G.) acollira com a temàtica general els espais presents i les estratègies a aplicar per a aconseguir un escenari futur millor. El lema d'aquesta edició permetia articular en el seu entorn una sèrie de cursos agrupats en diversos blocs caracteritzats per la component formativa. En uns casos es referixen a cursos d'especialització en temes de gran significació per a la nostra societat, com ara la prevenció i combat contra la violència de gènere, la ciència aplicada a la gastronomia, la gestió de les administracions públiques locals, la clínica jurídica, la mediació, la didàctica o l'empreniment. En altres casos, s'han seleccionat cursos i seminaris que tracten temes d'actualitat lligats al coneixement de la nostra societat, com és el cas de la justícia, els mitjans de comunicació, la normativa lingüística, la recuperació econòmica a Europa, l'agenda internacional sobre el desenvolupament, la participació ciutadana, la sostenibilitat del territori, els espais culturals i l'economia. Tots ells permeten la focalització de problemes presents i el plantejament de possibles solucions futures. Finalment, en una tercera agrupació, s'aborden continguts referits a una formació més general en coneixements diversos relacionats amb la formació al llarg de la vida, la qualitat de vida per del cultiu de valors universals com l'amistat o l'amor, la cinematografia, i les humanitats, com la filosofia o la història.

La Universitat d ́Estiu a Gandia es planteja com una iniciativa oberta i identificada amb el seu territori d'acollida. Eixe caràcter obert permet que diversos col·lectius puguen estar interessats a participar-hi, com a estudiants universitaris de diferents graus que busquen complementar els seus estudis; com a professionals interessats en una formació específica en determinades disciplines; o com a ciutadans motivats per aprendre i participar.En els temps de crisi estructural, de diversos perfils (econòmics, socials, polítics...) , no sols hem de limitar-nos a plantejar solucions en termes economicistes i de competitivitat, sinó que primen altres concepcions on encaixen l'educació, la formació, la cohesió social o la sostenibilitat. Reflexions, solucions i estratègies desenvolupades tant per investigadors de la Universitat de València com per diversos especialistes i professionals d'altres institucions i empreses, mostra de la col·laboració de la Universitat amb el seu entorn. La Universitat de València i, en particular la Universitat d ́Estiu de Gandia, responia de nou a les necessitats de la societat valenciana i del seu territori, per mitjà de les oportunitats que genera en el desenvolupament econòmic, social i territorial.

Links: