University of Valencia logo Logo Administrative Procurement Service Logo del portal

Novetat Perfil de Contractant de la Universitat de València

  • March 14th, 2018
Image de la noticia

A partir del 9 de març de 2018 el perfil de contractant de la Universitat de València passa a estar allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP). La pàgina web que fins al moment havia estat el perfil de contractant de la Universitat es manté en funcionament perquè es puga seguir consultant-se en ella els procediments. El contingut de la mateixa no tindrà validesa jurídica, ja que la publicació oficial i vàlida serà la que es realitzi en els diaris oficials que correspongui i en el perfil de contractant allotjat en la PCSP.

D'altra banda, l'estructura de la pàgina web del Servei de Contractació ha estat modificada per adaptar-la a les novetats comentades. D'una banda s'ha creat a la pàgina un accés directe al perfil de contractant de la Universitat allotjat en la PCSP, i per un altre s'ha mantingut l'accés als expedients de contractació de la Universitat de València (informació amb caràcter no oficial). Aquest últim accés al seu torn està dividit en dos apartats: “expedients anteriors a 2018” i “expedients posteriors a 2018”, a causa del canvi de plataforma que va tenir lloc al gener de 2018.