Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

El Treball fi de màster consisteix en la realització d’una memòria o projecte sota la supervisió d’un tutor o tutora en el que es posen de manifest els coneixements i les competències adquirides per l' estudiant al llarg de la titulació (article 12.1 del “Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València”, ACGUV 199/2017).

El calendari de períodes de defensa per a tots els màsters que gestiona el centre és el següent:

CURS 2021-22

Convocatòria

Període de lectura:

Presentació sol·licitud de defensa i avaluació

Nota final (lliurament actes)

 

Primera

octubre-novembre

Fins el 7-11-21

22/11/21

desembre-gener

Fins el 9-01-22

24/01/22

febrer-març

Fins el 6-03-22

28/03/22

abril-maig

Fins el 8-05-22

23/05/22

juny-juliol

Fins el 3-07-21

22/07/22

Segona

Setembre 2022

Fins el 4-09-22

23/09/22

 

La sol·licitud de defensa es realitza a través de l'ENTREU. Cal pujar, juntament al TFM en format pdf, la sol·licitud de defensa del TFM signada i escanejada com a primera pàgina del document.

En el cas de que el treball es realitze en una entitat diferent de la Universitat de València (una altra institució o empresa) cal omplir aquest formulari i enviar-lo per correu electrònic a biotramits@uv.es  perquè es tramite el corresponent contracte a l' ADEIT.

 La composició dels tribunals encarregats de calificar els TFM durant el curs 2021-22

- M. U. en Aqüicultura

- M. U. en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut

- M. U. en Biodiversitat, Conservació i Evolució

- M. U. en Contaminació,Toxicologia i Sanitat Ambientals

- M. U. en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica

- M. U. en Neurociències Bàsiques i Aplicades

- M.U. en Paleontologia Aplicada

- M. U. en Investigació i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina