Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Normativa del Centre

Normatives de la Universitat de València

Aquesta és la relació de les normatives de la Universitat de València que regulen els títols oficials:

 • Reglament de Matrícula de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 107/2017
 • Reglament d'Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 108/2017
 • Reglament per al desenvolupament de la menció dual en titulacions oficials de la Universitat de València. ACGUV 322/2023. Model de conveni i de programa formatiu.
 • Reglament de Programes de Doble Titulació de Grau i Màster Oficial. ACGUV 6/2024
 • Protocol d'actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. ACGUV 123/2020
 • Reglament del treball de fi de grau. ACGUV 178/2023.
 • Reglament de Pràctiques externes de la Universitat de València. ACGUV 131/2012.
 • Reglament de reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. ACGUV 178/2023.
 • Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ACGUV 215/2010.
 • Reglament sobre admissió d’estudiants/tes amb estudis universitaris oficials parcials. ACGUV 156/2010.
 • Reglament de concessió de premis extraordinaris de títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. ACGUV 179/2023.
 • Reglament de Mobilitat de la Universitat de València ACGUV 196/2013
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. ACGUV 127/2010.
 • Protocol d'Atenció a la Identitat i a l'Expressió de Gènere de la Universitat de València. ACGUV 138/2019
 • Codi de Convivència i Bones Pràctiques de la Universitat de València
 • Reglament de Permanència dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Reglament de les comissions acadèmiques de títol. ACGUV 154/2009
 • Reglament d'Accés a estudis universitaris de grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys